Om Nei til EU´s solide bærebjelke - ut av EØS!

Skrevet . Publisert i Runas Røde Råd

Folkebevegelsen Nei til EU mister stadig medlemmer. Kampen er vunnet mener de, som ikke lenger betaler sitt medlemskap. Lite forstår de om at organisasjonen trenger høyt medlemstall å slå i bordet med, for å holde Norge utenfor fullverdig EU-medlemskap.

Medlemstall teller også når organisasjonens spissede kamp mot EØS-avtalen skal føres; avtalen som løpende tar Norge mer og mer inn i den Europeiske Unionen gjennom bakdøren. Med flere medlemmer kan debatten ikke legges lokk på lenger. Og debatten er nødvendig!

At over 70 % av norske statsborgere er mot EU-medlemskap er likevel en liten brems for de som sitter med makten, og som setter dagsorden. De regjerende åpner hverken for EU-medlemskap -eller EØS-debatt.

En åpen EØS-debatt, også i massemediene, inn mot Stortingsvalget 2017, ville konkludert med at flere av de 70 prosentene som er mot EU-medlemskap, også egentlig er mot EØS-avtalen. Folk mangler bare kunnskap, om at EØS-avtalen er en rutsjebane rett inn i EU-medlemskap over tid. Eksempler her er de mer enn 11 000 EU-regler og direktiver som er innført uten særlig politisk debatt. Den siste store var da Norge ble innlemmet i EU´s finanstilsyn – forberedelsen til EUROen.

Nei til EU har gjennom flere år allerede arbeidet med å spisse kampen også mot EØS. Dette står tydelig nedfelt i organisasjonens arbeidsplan. På landsmøte forrige helg handlet den største debatten om å ta ordlyden med inn i bærebjelkene. Og her var det store uenigheter.

Flertallet (også hovedsakelig EØS-motstandere) var mest opptatt av å ta hensyn til å bevare bredden i organisasjonen, altså å sikre EØS-tilhengerne en fortsatt plass, og dermed ikke innlemme motstanden til EØS i bærebjelkene. Mindretallet ønsket en tydeligere spisset kamp mot EØS. Resultatet ble et vagt kompromiss om EØS i bærebjelkene som alle kunne enes om, både tilhengere og motstandere.

Jeg for står ikke denne diskusjonen. Ingen meldte seg ut på grunn av en spisset kamp mot EØS, da dette ble tatt inn i arbeidsplanen for noen år siden, selv om de var EØS-tilhengere.

Der finnes EU/EØS-motstandere i alle politiske partier i Norge i dag; bredden er dermed bevart. EØS-tilhengerne gis også plass i alle styrer, råd og utvalg i organisasjonen selv om de representerer et mega mindretall i medlemsmassen.

For første gang, så lenge jeg har vært med, fikk NKP hilse landsmøtet. UngKoms leder Adrian Larsen gjorde en god profil med en saklig og analytisk tale med et godt fundament i historien. Samtidig må også nevnes at NKP fikk en plass i Rådet representert ved Terje Bjørlo (sentralkomitéen).

Utskrift