Om likelønnsgapet og kravet om lik lønn for likt arbeid

Skrevet . Publisert i Runas Røde Råd

  1. oktober markeres likelønnsdagen i Norge. Dagen markeres mot den urett som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Datoen er satt fordi fra denne dagen og ut årets 75 dager, arbeider kvinner «gratis/ekstra» i forhold til menn med like lang utdanning, kompetanse og ansvar.

Kvinner kunne denne dagen lagt ned arbeidet og tatt fri resten av året. I Norge er det slik at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høyere utdanning kun 80 kroner.

Lønnsgapet har vært like stort siden midten av 80-tallet. Utregninger viser at om ingenting forandrer seg i denne utviklingen, vil ikke kvinner tjene det samme som menn før om 136 år.

Kvinnelige studenter er i flertall ved høyere utdanning, og tar flest doktorgrader. Likevel vokser lønnsgapet med utdanningsnivå. Rettferdig? NEI!

Urettferdigheten i lønnsutbetalinger går dermed også ut over for eksempel nedbetalingstiden for studiegjeld -og andre lån. Menn vil følgelig kunne nedbetale gjeld raskere enn kvinner. Når vi ser på kapitalinntektene er det en enda skjevere fordeling. Menn eier mye mer. Likestilling mellom kjønnene vil ligge i en jevnere fordeling av både inntekt og kapital.

Likelønnsdagen markeres over hele verden, med tilsvarende dato-utregninger gjeldene for de enkelte land, som gjenspeiler forskjellene mellom hva kvinner og menn tjener.

En forandring er mulig; sosialismen – kommunismen. NKP kjemper for likeverd, likestilling mellom kjønnene, lik lønn for likt arbeid, 30 timers arbeidsuke og studielønn.

Utskrift