Om Revolusjonen

Kamerater, mens vi «venter» på revolusjonen,

må vi blant annet finne oss i følgende:

 • at klasseforskjellene øker
 • at de rike blir rikere, og alle andre fattigere
 • at kvinner i snitt tjener 12,5 % mindre enn menn
 • at det ikke finnes arbeid til alle i kapitalismen
 • betydelig realinntektsnedgang
 • at stadig flere må leve med lav inntekt
 • at gjelden til norske husstander øker
 • at midlertidig ansatt ungdom står uten rettigheter og inntekt om de blir syke
 • at unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet
 • at nær 9 av 10 minstepensjonister er kvinner
 • at byggebransjen infiltreres av mafia
 • at hvert tiende barn lever i fattigdom i Norge, og at antall fattige generelt øker
 • at noen må flykte for livet
 • at Norge er medlem av EØS
 • at arbeidslivskriminalitet eksisterer
 • at det går an å tjene seg søkkrik på barnehage- og asylbarn og syke
 • at forslaget om å innlemme Norge i EUs femte frihet; Energiunionen kommer opp til behandling i Stortinget 2018
 • at nazi organisasjoner er lovlige i Norge
 • at alle snakker om miljø, men ingen merkbar handling oppleves
 • at Norge er medlem av angrepspakten NATO
 • at Norge vil ruste opp, og ikke ned
 • at Norge er krigsprofitør
 • at mennesker dør i krig
 • at noen går sulten til sengs
 • og at statsministeren ikke klapper for fred

At vi må finne oss i dette, er selvsagt ironi, for dette finner vi oss slett ikke i lenger! Og vi venter ikke! Dette er noen av punktene vi ønsker å endre til det bedre for alle mennesker og for miljøet. Det er derfor vi er kommunister i Norges Kommunistiske Parti som bærer røde flagg med symbolene sigd og hammer med stolthet. Yt etter evne, få etter behov. NKP vil fred, nedrustning, utvidet demokrati, godt arbeidsmiljø og bærekraftig naturmiljø, rettferdighet fordeling, frihet, sosialisme, rettsikkerhet, nasjonal suverenitet og solidaritet. Og samarbeid med andre gode krefter på sak. Kampen fortsetter i 2018, kamerater!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!