Om Revolusjonen

Skrevet . Publisert i Runas Røde Råd

Kamerater, mens vi «venter» på revolusjonen,

må vi blant annet finne oss i følgende:

At vi må finne oss i dette, er selvsagt ironi, for dette finner vi oss slett ikke i lenger! Og vi venter ikke! Dette er noen av punktene vi ønsker å endre til det bedre for alle mennesker og for miljøet. Det er derfor vi er kommunister i Norges Kommunistiske Parti som bærer røde flagg med symbolene sigd og hammer med stolthet. Yt etter evne, få etter behov. NKP vil fred, nedrustning, utvidet demokrati, godt arbeidsmiljø og bærekraftig naturmiljø, rettferdighet fordeling, frihet, sosialisme, rettsikkerhet, nasjonal suverenitet og solidaritet. Og samarbeid med andre gode krefter på sak. Kampen fortsetter i 2018, kamerater!

Utskrift