Hva skal vi bruke stikkepinnene til?

For over 42 år siden ble loven som sikrer kvinner selvbestemt abort innført i Norge. Nå er loven forhandlingskort nummer én for Kristelig Folkeparti (KrF) inn i regjeringsforhandlinger. NKP mener at likestilling og kvinners rettigheter ikke kan forhandles bort.
Statsminister Erna Solberg ofrer gjerne sitt eget partiprogram og alle norske kvinners rettigheter for å få KrF med på laget. Hun åpner for endringer i abortloven på to punkter; fosterreduksjon og diskriminerende element i § 2c, som om sorteringssamfunnet ikke allerede eksiterer i hennes utøvende politikk, der forskjellene mellom fattig og rik øker og øker, og arbeiderrettigheter og sosiale rettigheter mistes i raskt tempo.
Endrer man først en lovtekst, så endres praksis, stikk i strid med det Solberg mener. Selv med små endringer vil dette innskrenke kvinners rettigheter, og fagpersonell sier at praksis blir at kvinnene må forklare seg enda grundigere for en nemd, enn det som praktiseres i dag. Dette forslaget er og blir etisk forkastelig.
Tall fra 2017 viser at Norge allerede har det laveste aborttallet i Norden. Dette antatts å ha sammenheng med blant annet subsidierte langtidsvirkende prevensjonsmidler til unge kvinner. Dette året ble det foretatt 12 733 aborter, og flest av kvinner mellom 25 og 29 år.
Det finnes selvfølgelig ulike årsaker til at en kvinne velger abort. Likevel faller vektskålen likevel i den retningen av og til for noen. Vi må stole på at kvinnen kan ta det valget selv, for hun er fullt klar over konsekvensene det måtte ha. Men ingen abort er noe en kvinne tar lett på.
For kvinnen settes under press også i 2018, og mange mennesker reagerer ut i fra forventninger rundt oss. Hun får høre at hun er for ung til å få barn, eller for gammel. Karriere lar seg ikke alltid kombinere med det å føde barn. Og helst skal du ha fast inntekt før man ønsker en ny verdensborger velkommen. Noen mener at man bør være gift. Med midlertidige ansettelser blir dette en for ustabil tilværelse.
Norges land er ikke godt nok tilrettelagt for, og gir ikke nok støtte til, foreldre til alvorlig syke og funksjonshemmete barn. Ikke alle ønsker et barn velkommen inn i dette samfunnet, og det må vi respektere i dette systemet. Alt er ikke tilrettelagt det å føde barn.
Misforstå meg rett. Livet er det viktigste vi har. Men i et system som ikke kan sikre alle barn en trygg oppvekst, og i landet der over 100 000 barn lever under fattigdomsgrensen, mener NKP at abortloven må opprettholdes som den er. Vi arbeider for verdier i et annet samfunnssystem; sosialismen/kommunismen.
Snart er det snart jul igjen, så la oss fortsette å bruke strikkepinnene til hyggelige saker som kan glede andre. Ikke la KrF ta kvinners rettigheter tilbake i historien. La leger og/eller medikamenter, ikke strikkepinner, utføre abortene. Ikke rør abortloven! Støtt en samlet kvinnebevegelse i demonstrasjoner mot endringer i abortloven over hele landet på lørdag, kamerater!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!