Vår viktigste oppgave - kampen for freden

Også i oktober bidrar kommunistene til å samle fredskreftene i Norges største byer til en aktiv innsats for fredens sak. NATOs militærøvelse Trident Juncture starter da for fullt, mot vår vilje i vårt kjære fedreland. De trener på tredje verdenskrig. Dette er de verste forbrytelsene mot livet, freden og menneskeheten.
For kommunister er vårt konsekvente standpunkt for fred en bestanddel av hele vårt livssyn. Freden er folks mest livsviktige behov. Det arbeidene folk ønsker sosial rettferdighet, og NKP vil heller at folket skal være herre over egen skjebne, enn en tredje verdenskrig.
Å arbeide for og bedre folkets levestandard er fredsarbeid. En høy levestandard vil i det lange løp forutsette en fredelig tilværelse, fordi den nødvendigvis må heves på bekostning av krigsforberedelsene.
Fredsbevegelsene motarbeides av dem som ønsker krig, og av dem som regner med en krig. Gjennom statsbudsjettet er det fra nå av slutt på all støtte til fredsarbeid. Pass på! Jo høyere våre fredsbevegelser hever seg, dess lavere vil våre fiender synke. Flere nederlag vil komme.
De som blir rike på opprustning, våpensalg og krig vil ikke overgi seg til fredelig sameksistens. Der utarbeides til stadighet ordre om kontrarevolusjonære aksjoner.
Falskspill og krig er faste følgesvenner, og en unngåelig del av det imperialistiske system. Løgnen om «trusselen fra Øst» har for lenge siden blitt et vanlig middel i den psykologiske krigen mot freden og sosialismen. Den skal fremkalle skrekk og utelukke all saklig ikke-forutinntatt vurdering av den fredsvennlige politikk.
Oppdragsgiverne som finansierer falskneriet er offisielle institusjoner, generalsekretærer og våpenprodusenter. De skyr ingen midler. De vil vise det ikke kan være noen fredelig sameksistens med for eksempel Russland. Den eneste mulighet er konstant fiendskap.
Målet deres er klart; med bakvasking, bedrag og forfalskning, vil de rettferdiggjøre imperialismens aggressive politikk og rustningskappløp. Inntektene fra rustingskappløpet og monopolenes makt skal styrkes. De forsetter å gasse seg på dødshandel, og gjør seg fete på skattene de pålegger folket.
Der fabrikkeres i hemmelighet dokumenter for offisielt å kunne påvise angrepskrigens nødvendighet. Dette bringer en stor del av folket på avveier og skal rettferdiggjøre intervensjoner eller sanksjoner. Mangler de et trumf-kort lager de et: Skripal «forgiftes av Russland», og så er det plutselig ok at Storbritannia har baser i Troms. Falsifiseringen forblir et våpen for dem som konspirerer mot freden, sosialismen og menneskerettighetene.
Folk påvirkes gjennom presse, film, spill, klær, TV og alle andre medier. Masseinformasjon er svært slagkraftig. Det kan snus til noe positivt om den viser alle folkeslags livsinteresser, og utvikling av samarbeid grunnlagt på fredelig sameksistens og gjensidig tillitt.
Fra Hitler til dagens profetier om den «Russiske trussel» går en tråd; en aggresjonspolitikk, en politikk som fører med seg drap på millioner av mennesker, profittjakt og materielle forberedelse til en ny krig.
Krigsfaren vil bestå så lenge den kapitalistiske samfunnsordningen eksisterer. Derfor vil NKP en forandring til sosialismen. Sosialismen har vist vei ut av to verdenskriger. Sosialismen utelukker krig fra menneskenes liv. Bare vi har livet, så går alt. Enn så lenge vet vi at samfunnssystem kan leve fredelig ved siden av hverandre, og at enhver tvist mellom land kan løses gjennom forhandlinger. Det er det eneste alternativet til krig. Kamerater; sett alle krefter inn på å skape en bevissts vilje hos folk til å kjempe for avspenning og fred; Stopp Trident Juncture! Norge ut av NATO!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!