“Andre” partier i paneldebatt

I slutten av september hadde Studentersamfunnet i Bergen invitert Norges Kommunistiske Parti, Liberalistene, Demokratene og partiet De Kristne til paneldebatt. Det Akademiske Kvarter rommet 200 engasjerte studentpublikummere, og nesten like mange måtte avvises i døren, på grunn av brannvernreglene. Dette hadde arrangøren ikke opplevd tidligere i år. Hyggelig å kunne engasjere!
Debatten ble en lett match til fordel for NKP. Tenkende studenter lot seg ikke lure av ultra liberalistiske demagoger som generaliserer og gjentar sine snevre budskap til kjedsommelighet. «Hele Afrika vil komme til Norge», «Alle muslimer voldtar og dreper» og «Jesus er løsningen på alt», kunne de frammøtte høre fra våre meningsmotstandere.
NKP kunne enkelt forklare studentene vår ideologi med eksempler fra siste ukers nyheter. NKP var det eneste partiet som ønsket en varig forandring til det bedre for alle i sosialismen/kommunismen, og ikke innenfor kapitalismens begrensede rammer. Studentene klappet og gjorde tilrop når poengene tikket inn. Det ble en oppløftende opplevelse.
Først skulle flyktningepolitikk debatteres. NKP var det eneste partiet som pekte på årsakene til flyktningestrømmene; at krig, menneskeskapt utarming av naturresurser og forurensing må stanses. Dermed kunne også vårt engasjement mot NATO, for nedrustning, for menneskeverd, for bedre naturmiljø og for fred nevnes. Selvfølgelig la jeg inn en morsomhet med alvorlig undertone om barske soldater i militærøvelsen Trident Juncture som har bestilt 4,6 millioner plast flasker med drikkevann fordi de ikke vil drikke springvann. Ingenting morsomt kunne jeg få ut av at Oljefondet har investert 55 milliarder kroner i halvparten av verdens våpenselskaper. Det er utilgivelig tragisk og dødbringende. Invitasjon til studentene gikk dermed om å gå med oss og vise motstand mot NATO og NATO-øvelsen.
Profitt og fri konkurranse ble så debattert. Nyhetene om at kløften mellom fattig og rik øker, og at de rike ikke tynges ned av skatter og avgifter som oss andre, kunne enkelt spilles inn til studentene. At kapitalismen ikke er særlig gunstig for flertallet, forsto de godt de som vet hvor skoen trykker.
Argumentasjonen min tok avsetning i at Norge har fått 38 flere milliardærer i år. En 22-årig arving innrømmer at hun er milliardær, uten å ha gjort en dritt, takket være andre hardtarbeidende mennesker fra arbeiderklassen. Strømspekulanten Einar Aas tapte milliardformuen ved å spille de bort på børsen og fikk en milliardgjeld til kraftbørsen livet ut. Og at milliard-lettelsene i selskapsskatten, som ble innført i 2015, har ikke gitt flere arbeidsplasser som lovet. Den har kun gjort de rike rikere på bekostning av høyere skatt på lønn for arbeiderklassen. Regjeringens feilslåtte politikk mot barnefattigdom ved å satse på utvidet kjernetid i barnehagen for to-åringer av foreldre som tjener under 533 500 kroner, som skal finansieres ved å heve foreldrebetalingen i barnehagene for alle andre fra høsten.
NKP var det eneste partiet som hadde politikk direkte i forhold til studentene, og som nevnte de med ord. NKP vil innføre studielønn i stedet for studiegjeld. Boligsparing for ungdom gjelder kun for studenter som må ta opp over 100 000 kroner i studielån hvert år, der de må spare 25 000 kroner på BSU-kontoen, for å innfri kravene, og dette kan gi 5 000 kroner i årlig skattelette dersom de er i arbeid, samtidig som de studerer fulltid, består eksamen og tjener over fribeløpet må vite. De som klarer dette er de som har rike foreldre/besteforeldre, eller jobber dobbelt og bor hjemme på barnerommet til de er godt voksne. Utålelig og urettferdig. Fremtidens pensjonsordninger som ikke inkluderer alle som er unge nå, ble også debattert. NKPs humanisme pekte også på tiltak mot studentenes ensomhet. NKP ser frem til å bli invitert tilbake ved en senere anledning.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!