Godt nyttår med Erna Solberg?

NEI! Vi lar oss ikke lure av statsministerens nyttårstale. Vi vet hva hjerterå borgerlig politikk er, for den kjennes på kroppen hver dag, og slik blir det dessverre også inn i 2019.

«Hvilken fremtid venter deg?» spør hun inn i det nye året. Jo, her er svaret fra en som kjenner at hun blir dårlig av høyre-vinden.

Solberg ønsker at nordmenn, underforstått arbeiderklassen, skal føde flere barn, for Norge trenger flere arbeidere og soldater i fremtiden. Forskere derimot mener det blir dyrere for Norge å få flere barn, for den barbariske falitt politikken som føres skaper for kostbare «problemer». Sosial og human politikk som inkluderer alle må innføres mener NKP, for at flere barn kan fødes med lønnsomhet og bærekraftighet for hele samfunnet. Og det hjelper lite at Norge er på 54. plass i den internasjonale likestillingslisten, som nå.

Det handler nemlig om ideologi, politikk og tilrettelegging, og Ernas borgerlige politikk har ikke det som skal til for å innfri kravene. Hun hadde muligheten til å gjøre noe med offentlig pensjon, ved at kvinner fikk omsorgspoeng omgjort til kroner, slik at ikke 9 av 10 minstepensjonister forblir kvinner, og at ungdommen fikk pensjon fra første tjente krone. Hun kunne innført 6 timers arbeidsdag, slik at overskuddet av resursene ble brukt på familiens fritid, flere hadde kommet i arbeid og klart å stå i arbeidslivet uten belastningsskader og for tidlig pensjonsalder. Hun kunne forby all profitt, også på psykiskhelse, barneverntjenester, barnehager og eldreomsorg. Hun kunne tilbudt studielønn, fremfor studiegjeld, og faste ansettelser. Men hun griper ikke sjansene, og det er bare kommunistene som har disse varige løsningene.

I stedet øker hennes politikk egenandelene for legebesøk, maksprisene i barnehagene, drivstoff og bompenger og innfører 10 prosent fraværsregel. En kvart million nordmenn med kroniske lidelser ble fratatt retten til behandling hos fysioterapeut uten betaling av egenandeler. Økningen av barnetrygden blir spist opp, og Per-Willy Amundsen (FrP) vil med sin rasistiske og etnosentriske politikk vil kutte barnetrygden etter tredje barn. Der snakkes om enderinger i abortloven mot folkets vilje. Arbeidsavklaringspenger reduseres med ett år, og kaster mange foreldre og besteforeldre over på sosial stønad. Usosial boligpolitikk gjør at «barnet» ikke kan stå på egne ben før Bolig Sparing for Ungdoms-kontoen er full i en alder av 34 år.

Slike som Erna lever i en annen virkelighet enn folket, i den virkeligheten som kaster frem de rikestes barn. De barnene med to foreldre som tjener langt over medianlønnen på 510 000 kroner i året, de som arver muligheter, mens det store flertall lever fra hånd til munn og har ikke råd til å spare til de minste uforutsatte utgifter.

«Best på å gi barn trygghet», du liksom. Nyttårsbudskapet hennes er ikke å løse årsakene til problemene for mer enn 100 000 barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge, ei heller til de 86 000 ungdommer som ikke er registrer i utdanning, jobb eller hos NAV. Du sier selv at du vil bevare små «forskjeller mellom folk», men din politikk er årsaken til at forskjellene øker. Det viser statistikk etter statistikk. 85 prosent av husholdningene har gjeld, mens den rikeste tidel eier 51,6 prosent av husholdningenes nettoformue. Hvert eneste år siden 2010 har andelen som bor i lavinntektsfamilier, les barnefamilier, økt.

Erna du er med å skape et samfunn «der det er lett å føle seg utenfor og utilstrekkelig» med dine verdier. Vi må heller fjerne årsakene til fattigdom blant annet. Et bedre samfunn er mulig der vi i fellesskap tenker «vi» i stedet for «meg», der solidaritet, empati og menneskeverd rår. Ja, rett og slett innføre en sosialistisk/kommunistisk livsstil og fredsundervisning i skolen. Når statsministeren foreslår å innføre faget «livsmestring» må du også innerst inne forstå at du trådd alvorlig feil. Det skal andre tiltak til enn økt bevæpning, jodtabletter og økte militære budsjetter for å trygge barna våre gode oppvekstsvilkår.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!