Kapitalismens krise og dollar-imperialismen

Kapitalismens krise og dollar-imperialismen
Vi gjengir her et intervju med Paul Craig Roberts, tidligere visedirektør for The US Treasury, som mener at USAs sentralbank har rygget seg opp i et hjørne. En renteøkning vil styrke dollaren, gi dollar et nytt liv som verdens internasjonale handelsvaluta, bremse bevegelsen mot gullreserver, men renteøkning vil føre til sammenbrudd i obligasjons- og aksjemarkedet, og redusere verdien på derivater i bankenes balanse.…

Les mer: Kapitalismens krise og dollar-imperialismen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!