NKP Agder og Telemark stiller ikke liste ved valget 2017

Skrevet . Publisert i Agder og Telemark

På grunn av Valgloven paragraf 6:3, er det slik at ettersom NKP ved forrige stortingsvalg ikke fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet, så må NKP, samt alle andre partier i samme situasjon, altså samle inn 500 underskrifter (av personer med stemmerett med bosted i det aktuelle fylket) slik at fylket kan stille liste, eller 5000 underskrifter på landsbasis, slik at partiet som helhet kan stille liste. Ved kommunevalg gjelder 2% av kommunens innbyggertall. I alle tilfeller er 300 underskrifter per kommune tilstrekkelig. 

Arbeidet med å samle inn underskrifter er svært tids- og ressurskrevende, især når man ber om underskrifter; folk er redde for å skrive under på noe de frykter de kan komme til å bli assosiert med. Det går derfor mye krefter på å forklare at man verken søker om medlemskap i NKP eller på annen måte skaper en tilknytning til partiet ved å underskrive på listeforslaget som NKP håper å kunne stille til valg med. Det er kun en formalitet for å kunne stille til valg.

Ettersom NKP Agder og Telemark ikke har fått tilstrekkelig underskrifter denne gangen stilles det heller ikke liste, men gledelig nok stiller NKP liste andre steder i landet!

Utskrift