Likestilling og klassekamp

Likestilling sett i sammenheng med klassetilhørighet

 

Kampen om sosiale rettigheter og likestilling er en samfunnssak - noe som angår oss alle, og ikke kun en identitetssak.

 

Sosiale rettigheter og likestilling må ikke degraderes til å bli et spørsmål om identitetspolitikk, men bør snarere forstås i lys av klassekamp!

 

Arbeiderklassen er dem som vet «hvor skoen trykker» og derfor dem som er best egnet for å styre samfunnet. Bli med i klassekampen for å jobbe for et reellt arbeiderstyre for å bli kvitt fattigdom, diskriminering og krig!

 

Likhet kan ikke skapes i et system basert på skjevheter. Systemskifte nå!

 

NKP-logo

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!