Frem for folkestyret - støtt arbeiderklassen

Følger du denne logiske slutningen?

 

1. Arbeiderne utgjør størsteparten av innbyggerflertallet i ethvert samfunn.
2. Arbeiderne er folket.
3. Folket er arbeidere.
4. Folkestyre tilsvarer arbeiderstyre, og omvendt.

 

Frem for det virkelige folkestyret, som vil si arbeiderstyre! Frem for kommunismen!

 

Dersom dette gav mening for deg og du støtter om dette:
Søk om medlemskap i NKP i dag!


Velkommen med på laget, kamerat!

 

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!