Rasisme splitter arbeiderklassen - stå sammen og kjemp!

Rasisme splitter arbeiderklassen

- stå sammen og kjemp!

 

Det store spørsmålet er hvem som tjener på, samt fortsetter å beholde makta, ved å fremme rasisme? Det er helt tydelig kapitalistene, da de ikke får motstand fra en samlet arbeiderklasse, da arbeiderklassen er mer opptatt av å kjempe seg imellom om å få de underbetalte jobbene.

 

Ved bruk av rasisme fremmer kapitalisten seg som en venn av den ene gruppen av arbeidere, og rettferdiggjør vanskelige arbeidsforhold som noe som ikke kommer av det kapitalistiske systemet, men at det snarere er den andre gruppen arbeidere sin skyld.

 

På den måten bidrar kapitalisten med å flytte fokuset til alle gruppene arbeidere ved å få dem til å konkurrere mot hverandre, fremfor å få dem til å forstå hvordan kapitalismen som strukturell årsak betinger deres liv som reelle lønnsslaver.

 

Denne misfarelsen kan bekjempes ved å spre klassebevissthet blant arbeiderklassen for å få dem til å forene sine krefter i kampen for å utslette fattigdom, noe som kun kan skje ved at arbeiderne tar makten fra kapitalistene ved å innføre et reellt arbeiderstyre.

 

Arbeidere - organiser dere! Lik Det Kommunistiske Manifest så tydelig poengterer: «Arbeidere i alle land, foren dere!» og «Arbeiderne har ingenting annet å miste enn sine lenker».

 

Velkommen med på laget for et fremtidsrettet samfunn styrt av arbeiderklassen! Verv deg som kommunist i NKP i dag!

 

18763341 791184367729354 164745750 n

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!