Lokal uttalelse: ´Ikke gi nazistene mediedekning!´

Uttalelse fra NKP Agder og Telemark:

Ikke gi nazistene mediedekning!

Den siste tiden har det vært stor grobunn for ytterligere fremvekst av nazistiske sympatisører gjennom medienes ukritiske publisitet til den såkalte «Den Nordiske Motstandsbevegelsen», som utover i uttalelsen kun henvises til som forkortelsen «DNM». 

DNM er en uttalt nazistisk organisasjon og tilhenger av nazismens grunnlegger,  Adolf Hitler, som bygger sin fascistiske ideologi ut ifra sin «raselære» om «overlegne og underlegne raser», hvorav den store syndebukken for alt som er galt i verden skyldes på jødene. DNM er med andre ord tvers igjennom en høyreekstremistisk, rasistisk og antisemittisk politisk organisasjon - noe som er til fare for alle oss andre som ikke deler samme tankegods som dem selv. «White supremacy», eller «hvit overlegenhet», er hva organisasjonen jobber for å fremme i samfunnet. 

Følgende ble skrevet på DNMs nettside, hvorav sitatet er hentet som et utdrag fra en artikkel om organisasjonens «seier» ved det gjennomførte demonstrasjonstoget i Kristiansand tidligere i august:

«Mediedekningen av denne demonstrasjonen har vært uten sidestykke i norsk historie. Selv én uke etter demonstrasjonen så skrives det fremdeles artikler og kronikker om hendelsen. Spesielt i lokalavisen Fædrelandsvennen, som på det meste hadde opptil ti forskjellige artikler om saken på deres nettside, har fokuset vært enormt. Jeg har derfor ikke annet valg enn å sende min dypeste takk til alle dere hysteriske lokalpolitikere og journalister for gratis reklame verd flere millioner av kroner!» 

For å unngå å spre nazistgruppens budskap ytterligere enn nødvendig, har vi bevisst unngått å referere til gruppens nettside og artikkelens navn som denne teksten ble publisert som del av. 

Som nevnt i sitatet har mediedekningen av DNM fungert som gratis propaganda - i stor skala! Media vedkjenner ikke sin makt over de unges og sårbares sinn når de på denne måten bidrar med å spre den nazistiske organisasjonens symboler, hatretorikk og «offerrolle»-mentalitet. Media har gitt nazistene akkurat det de ønsket; publisitet og påfølgende anerkjennelse, og dermed også en ypperlig rekrutteringsmulighet. Nazistene har oppnådd akkurat det de håpte på - å få spredd budskapet sitt. 

NKP frykter at en slik mediaoppmerksomhet, som i praksis fungerer som gratisreklame for nazistene, vil bidra med å tiltrekke seg sårbare ungdommer, samt andre sårbare grupper i samfunnet, til å bli sympatisører og til og med risikere å rekrutteres til å løpe nazismens ærend.

Media, både den nasjonale og den lokale, burde i mye større grad utvise omsyn for hvordan samfunnets innbyggere påvirkes av deres jakt på «eksklusivt salgbart avisstoff». Hvordan kan mediene i en slik sammenheng påstå at deres arbeid med å løpe nazistenes ærend kan forsvares etisk?

Nazismen som bevegelse fikk en gang under Hitler mulighet til å vokse seg stor fordi han som en mindre betydningsfull aktør ikke ble tatt seriøst. Den samme feilen må ikke gjentas dersom vi ønsker å unngå fremveksten av en ny fascistisk makt. 

Skap ikke en plattform for nazismen å vokse på! Ingen publisitet til nazister! 

Av NKP Agder og Telemark 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!