Oktoberrevolusjonen 100 år

Gratulerer med 100 år siden oktoberrevolusjonen! 

Vi i NKP sier med Lenin: 

«Fred! Jord! Brød!»

 

Russianrevolution

Velkommen til å ta kontakt med NKP for å lære mer om hva vi står for!

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!