Folkemakt er arbeidermakt

La menneskene styre pengene, og ikke omvendt!
 
Pengemakt: Pengene styrer menneskene
Folkemakt: Folket styrer pengene.
 
Da de fleste folk er arbeidere, vil det være på sin plass å si at folket er arbeiderne. Folkemakt tilsvarer arbeidermakt.
 
 
 
Velkommen med på laget, kamera
 
t!fight for communism by party9999999 d5ge4x9 2

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!