Arbeidere - foren dere!

Arbeidere  - foren dere!

 

Makt gis ikke - den må tas. Om arbeiderne noen gang skal kunne få makten i samfunnet er de nødt til å organisere seg på en felles plattform for å kunne drive kampen om økt klassebevissthet til massene - som er dem som skal ta over makten fra borgerskapet.

 

Folket er dem som skal være på Stortinget - ikke borgerskapets lakeier!

 

Verv deg til NKP som kommunist i dag for å bli med i kampen om et fremtidig arbeiderstyre!

 

29fa9133ab494f10ba2bdf2be5d23de6 valgplakatdkp1930 3

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!