Kampen for et varmere samfunn

Et varmere samfunn med reell likeverd er hva som trengs i dagens samfunn for å gi alle mennesker hva de trenger etter behov, og yte etter evne. Vi mennesker er sosiale - vi lever i flokk, og klarer ikke oss selv. Intet menneske er en isolert øy, men snarere en del av samfunnet. Det samfunnsansvaret må vi ta - for våre barns skyld.

 

Bli med på å skape et varmere samfunn.
Bli med på å innføre folkemakt gjennom arbeiderstyre.
Bli kommunist! Bygg sosialismen!

 


socialism 2

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!