Sosialisme gir velferd

Den mest utbygde velferdsstat får du desto lengre du går til venstresiden. Kommunisme er da det naturlige valget for det mest utbygde velferdssamfunn.

 

Når du skal tenke over hvor du står politisk; se for deg at du selv er blant den fattigste og mest stigmatiserte gruppen i landet - hvilken politikk ville du da stemt? Alle vet jo at kapitalistiske partier trøkker på de svake, mens sosialistiske og kommunistiske bygger dem opp.

 

Dette er en oppfordring til alle om å forholde seg solidarisk til de svakere stilte i samfunnet. Sosialistiske land kjennetegnes ved at man yter etter evne og får etter behov. Din støtte til NKP er derfor en støtte til solidaritet med alle undertrykte.

 

Vil du ha et trygt samfunn med sosiale trygdeordninger - støtt kommunismen!

 

Tenk kommunistisk!

 

Adrian oppdatert

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!