Uttalelse 23.04.18: Kampen mot høyreekstremisme krever klassebevissthet

Den Nordiske Motstandsbevegelsen sa i NRK Brennpunkts dokumentar med navnet «Rasekrigerne», ved deres norske leder Håkon Forwald, at organisasjonen ikke har noe behov for å ta avstand fra Breiviks handlinger, da journalisten konfronterte Forwald under intervjuet med dette. Da Forwald videre ble stilt oppfølgingsspørsmål av journalisten om han hadde forståelse for at dette kunne virke mistillitsvekkende på folk som så dette programmmet, svarte Forwald at han egentlig ikke forstod det, nei. Dette oppsummerer hvor like DNM er Breiviks tankesett og holdninger; de er villige til å gå over lik for å få gjennomslag for sin politiske vilje, bokstavelig talt.

Det konspiratoriske verdensbilde som Den Nordiske Motstandsbevegelsen har om at det skal eksistere et illuminati av jøder som kontrollerer hele verden, og at DNM er eneste organisasjon som er håp for (hvite) mennesker, avslører deres sterkt rasistisk-konspiratoriske og sekteriske verdensbilde. Lik Breivik, er begge villige til å bruke vold for å nå sine mål. Spørsmålet er når. Hvor store skal vi som samfunn la denne nazistiske organisasjonen vokse seg før det iverksettes tiltak? Må de bli så store at de utgjør en reell trussel før vi virkelig tar dem på alvor? Innen den tid kan det allerede være for sent – det har vi sett tidligere i historien. Vi trenger å handle mot høyreekstremisme i dag for å hindre at det fortsetter å vokse seg stadig større. 

Denne samfunnsmessige tiltaksløsheten avslører det borgerlige samfunnets klasseinteresser av ikke å bevare de undertrykte og stigmatisertes interesser, men å åpne for ytterligere undertrykking av de mer reaksjonære deler av borgerskapet. Først når det blir klart for folk at de ulike sosiale klassene i samfunnet har ulike interesser ut ifra deres hierarkiske stilling i samfunnet kan massene samle seg for å forvandle samfunnet til en orden som er styrt etter arbeiderklassens interesser fremfor borgerskapets. I et sosialistisk samfunn vil rasistiske og diskriminerende bevegelser ikke få en plattform å danne seg på. 

 

Nei til rasistisk organisering!

Ikke gi fascismen en plattform å vokse på!

For et sosialistisk Norge!

 

Uttalelse på vegne av NKP Agder og Telemark, 23.04.18 

ved distriktslagsleder Paul-Johan Jensen.

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!