Uttalelse 03.05.18: Marxisme er i vinden!

Marxistisk teori viser seg å være populært som aldri før! Med en ustabil verdensøkonomi og krigshissing ønsker folk å se etter alternativer til et mer medmenneskelig og fellesskapelig samfunn. Her spiller marxismen en historisk avgjørende rolle.  

De åpne samlingene NKP Agder og Telemark-distriktslag har avholdt de siste gangene etter nyttår vitner om et stort samfunnsmessig engasjement for å forandre samfunnet blant befolkningen, især blant de unge. Gang på gang viser det seg at lærdommen blir desto gledeligere ved flere oppmøtte å dele lærdommen med. Dette er nettopp den praktiske fullbyrdelsen av marxisme i et nøtteskall: å dele. 

Alle som er interessert i å lære mer om marxistisk teori er hjertelig velkommen til å bli med NKP Agder og Telemark-distriktslag i studier av marxistisk teori. NKP er et parti som tar marxismen på alvor og ønsker å vise dette ved å invitere til åpne møter også i tiden fremover. Ingen forhåndskunnskaper kreves, og det er heller ingen pliktig binding av noe som helst slag - alt er både frivillig og gratis. Velkommen skal du være!

NKP Agder og Telemark-distriktslag kan kontaktes på e-post: agder-telemark@nkp.no, eller via mobil 934 61 916 vedrørende påmeldt interesse for kommende studiesirkler. Se også gjerne vår Facebook-side med navn "NKP Agder og Telemark". 

 

For å kunne forandre mennesket trenger vi klassebevissthet blant folket.

For å kunne forandre samfunnet trenger vi en vitenskapelig vei til sosialismen.

Begge disse forhold er noe som marxistisk teori hjelper oss med å oppnå.

 

Venner og kamerater, til arbeid for en marxistisk kultur!

Verden er urettferdig. Bli derfor med på å forandre den!

 

Uttalelse på vegne av NKP Agder og Telemark, 03.05.18 

ved distriktslagsleder Paul-Johan Jensen.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!