Republisering av tidligere nasjonal uttalelse: Nei til nazismen/fascismen

Skrevet . Publisert i Agder og Telemark

Nei til nazismen/fascismen

 

Nazismen/fascismen vil alltid finne grupper i befolkningen å hetse mot, samt lage det de mener er skjellsord på bekostning av disse gruppene. De generaliserer hetsen til den gjelder befolkningen generelt, og løgnen blir satt i system. Dette er deres metode og den har en hensikt. Vi vet fra historien hva nazismen/fascismen kan føre med seg når den får makt over samfunnet; vold og massedrap, begrunnet i rasehat og klassehat. Etter 2. verdenskrig tok vi et oppgjør med denne oppfatningen og avviste den. Nazismen/fascismen er et terrorsystem og vil alltid trekke til seg kriminelle.

 

Ytringsfriheten står høyt, men må aldri stå over den nasjonale friheten. Derfor er der regler for ytringsfriheten. Hatefulle ytringer og skjellsord mot grupper i befolkningen er ikke akseptabelt.

 

NKP gir sin fulle støtte til de våkne enkeltpersoner og demonstranter som krever at nazistene/fascistene skal holde seg vekke.

 

NKP oppfordrer alle til å delta i det tverrpolitiske samarbeidet mot nazismen/fascismen.

 

Runa Evensen, leder i NKP.

Stig Ødegaard, 1.sekretær.

 

Tidligere publisert i avisa Friheten.

Utskrift