Agder og Telemark

Distriktsleder Paul-Johan Thunes Jensen | telefon 934 61 916 | epost agder-telemark@nkp.no
Nestleder / Sekretær Runa Evensen | telefon 994 51 476
Kasserer
Jim Høgfeldt | kontonummer: 3201 55 72697 - gaver mottas med takk
 

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!