Årsmøte i Buskerud og Vestfold distrikt

buskerud1.jpg

Onsdag 31.04.2016 holdt Buskerud og Vestfold distrikt av NKP årsmøte i folkets hus i Drammen. Partiets leder Runa Evensen hadde tatt seg turen, og det ble tatt godt i mot.

Årsmøtet bestemte at den viktigste saken til distriktet er å stille
liste til stortingsvalget i Buskerud 2017.
Følgende medlemmer ble vagt til å sitte i styret:
Leder: Jørgen Hovde
Sekretær: Roger Løvås
Kasserer: Knut Jarle Berg
Styremedlem: Tor Johansen
Styremdelm: Dagfinn Skålvik
Styremedlem: Christer Sjøblom
Vara: Zafer Gözet og Birger Bakken

Årsmøte takker Kjell Klokkerud for revisorjobben.

buskerud2.jpg

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!