Å LESE I MOTVIND

Jørgen Hovde, enhetsleder Andebu bibliotek og servicetorg
Hvert år gir foreningen Leser søker bok ut en 100-liste med «de 100 beste og letteste bøkene på markedet». Foreningen legger vekt på at så mange som 30% av den voksne befolkninga sliter med å «få med seg innholdet i en vanlig tekst». Derfor har de plukka ut en liste med 100 bøker tilpasset «den som leser i motvind».
 Intensjonen må berømmes. Likevel så kommer en skepsis over meg når jeg blar i 100-lista. Hvis vi skal anta at de som sliter med å lese, i utgangspunktet ikke leser mye, må interessante bøker formidles. Når 9 av 17 av de anbefalte nykommerne er dikt blir det vanskelig å bruke lista til anbefaling for allmuen. Lyrikk kan være knapp i setningene, men likevel flere lag med kommunikasjon. Et av de første diktene i en av de anbefalte samlingene av Sandra Lillebø lyder: «navnet kastes / som et anker // tiden settes ut / i deg som garn». Det samme abstrakte meningsinnholdet går igjen gjennom hele diktsamlinga. En som sliter med å lese vil antagelig klare å tyde ordene hver for seg og setningene. Spørsmålet blir derimot om dikt skaper en inngang til leseglede, og dermed også lesetrening. Foreningen mener at anbefalingene har engasjerende fortellinger, men selv for en trent leser blir diktsamlingene stående i bibliotekhylla.
Min oppfordring til Foreningen Leser søker bok er å skape samfunnsdebatt rundt litteraturens tilgjengelighet heller enn å lage konstruerte lister med utilgjengelig litteratur.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!