1. mai

Kjære fremmøtte!

Verden over feires i dag 1.mai – Arbeidernes dag, Arbeidernes Internasjonale kampdag. Første gang feiret i 1890 i USA etter initiativ fra de fagorganiserte, Så også i Norge. Quisling innførte dagen som fridag i Norge i 1942, men da som Arbeidets dag etter tysk mønster. Etter Quislings fall i 1945 ble vedtaket fra 1945 opphevet. I 1947 ble det igjen vedtatt at dagen skulle være en offentlig fridag og med det innhold dagen hadde i tråd med de vedtak som ble fattet på Den Internasjonale Arbeiderkongressen i Paris i 1889.

I dag – på denne dagen – sier Sylvi Listhaug fra Frp at dagen ikke eies av LO eller Ap, og mener med det at Frp er mye mer et parti for arbeidere enn hva AP er. Til påstanden isolert sett kan vi i NKP si: Ja, vi er enig! Dagen eies ikke av LO eller DNA. Men – og da er vi straks dundrende uenig med Sylvi Listhaug – dagen er til og skal disponeres/brukes av den norske arbeiderklassen, for våre innvandrere, for de som ikke har et arbeid å gå til, for de som rasjonaliseres bort i det norske arbeidslivet, for de som på grunn av Sylvi Listhaugs og øvrige høyrekrefters liberalisering av norsk arbeidsliv gjennom sosial dumping og satsing på deltidsjobber ikke har mulighet for å oppnå en anstendig lønn å leve av eller skaffe seg bolig for. Disse menneskene skal bruke dagen som sin kampdag ved å sette navn på og gå i demonstrasjonstog for sine rettigheter, enn si mangel på sådanne.

Hvem er det Sylvi Listhaug og høyrekreftene mener ivaretar ovennevntes interesser best?

Sylvi Listhaug står skulder ved skulder sammen i et regjeringskollegium som mer enn noen gang avspeiler interessene for de som eier produksjonsmidlene og kapitalen, som søker maksimal avkastning av sin kapital for å reinvestere i nye bedrifter, fortrinnsvis i land med lave skatter og fravær av sosiale ytelser. Som roper på mer politi, med flere våpen. Som bygger arbeidsplasser tuftet på militær produksjon hvis produkter sendes over og ned på hodene til hjelpeløse i Afghanistan, Syria, til bygging av demokrati i Libya og forsvar av menneskeretter i Asia og Afrika. Det er disse hun mener er de norske arbeiderklassen største forsvarere. At det går an!

Hvem burde hun – med sin retorikk og sin evne til velformulering – forsvare og løfte opp, hvis det var det hun mente?

De som kun eier sin egen arbeidskraft og må selge denne på det åpne marked under lønns- og arbeidsbetingelser som stadig blir satt under press. Og da snakker vii ikke bare om de tradisjonelle industriarbeidsplassene våre og landbruk I dag er ikke minst alle som jobber i service- og databransjen den nye arbeiderklassen. Da først kjemper man på klassekampens grunn!

De vi minnes i dag var offer for dette klassesamfunnet, de var offer for fascismen og nazismen som støttet seg nettopp på storkapital og rustningsindustri i Tyskland, et land hvor nettopp disse krefter hadde bidratt til fattigdom, nød og undertrykkelse. Klassesamfunnet var mer enn tydelig.

Vi ser det igjen i dag hvordan disse interesser forsøker å komme tilbake i ny påkledning. Ikke minst ser vi det i Tyskland, Frankrike og Ikke minst Ukraina.

Verden forsøkes hver dag hele året skrudd tilbake til tider vi vet at «folk flest» levde i et helvete. Det offer våre falne gav i kampen mot nazismen og «lettvinte løsninger» var et offer for en bedre tid. Deres offer skal så menn ikke være forgjeves, men skal deres tro og håp holdes varmt, trenger vi en arbeiderbevegelse som tilegner seg kunnskap og forståelse av hvordan USA og ikke minst Vest-Europa med Nato i spissen faktisk kan bringe verden ut i et nytt ragnarokk.

Til det trenger ikke LO og DNA å eie dagen 1.mai – Til det trengs en bevisstgjøring, en skolering av arbeiderklassen generelt og den norske arbeiderklassen spesielt. Til det trenger vi både kurs og kursendringer.

Gratulerer med dagen!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!