Nei til norsk deltakelse i imperialistisk krig mot Syria!

Imperialistmaktene USA og EU og deres allierte i regionen Israel, Tyrkia, Saudi- Arabia, Qatar og Forente Arabiske Emirater benyttet den «arabiske våren» til intervensjon i Syrias interne forhold og startet sin imperialistiske krig mot Syria gjennom sine jihadistiske stedfortredende krigere ISIL, Al Nushra, Al Qaida m.fl.

Syria ba Russland om hjelp til å bekjempe disse.

Den syriske armeen og russiske jagerbombefly har angrepet ISIS lastebilekolonner av stjålet olje fra Syria, som transporteres tre steder over grensa til Tyrkia i industrielt omfang. Uthvilte jihadistkrigere og våpen transporteres samme veien inn i Syria fra Tyrkia. Systematisk bombing og nedkjempingen av jihadistene på syriske veier som fører inn og ut av Tyrkia er den mest sannsynlige årsaken til Tyrkias nedskyting av det russiske jagerbombeflyet SU 24 inne i Syria, ikke at flyet hadde krenket tyrkisk luftrom.

Stjålet syrisk olje som har vært transportert på industrielt nivå inn i Tyrkia over lengre tid vet vi at USA m.fl. må ha kjent til og latt skje. Slik har jihadistenes morderiske virksomhet vært finansiert, og de beveger seg fritt inn og ut av Syria over den tyrkiske grensa, med NATOs velsignelse. ISILs morderiske attentater i Paris ga ledende EU-land påskuddet de trengte for å oppnå støtte i nasjonalforsamlingene til å sende jagerbombere til Syria for å «bombe ISIL-terroristene».

Jagerfly har allerede bombet syriske militære mål, men ingen innrømmer å ha utført slike tokt. Dette er hensikten. Krigen mot den sentrale Syriske regjeringen skal vinnes, Syria skal deles opp mellom forskjellige jihadistgrupper, slik at USA, EU og NATO oppnår kontroll over olje og gass produksjon, olje og gassrørledninger og andre transportruter i regionen, og olje og gass skal fortsatt handles i dollar. Irak, Iran, Russland og Kina skal settes på sidelinja, og europeiske land skal ikke inngå bilateralt samarbeid med dem.

USA har bedt Norge om å delta militært i Syria, for å gi større bredde i aksjonen. USA nektet å informere Syria og Russland om alliansens aksjoner i Syria, og kan derfor komme i konfrontasjon med dem. Syria og deres allierte har suveren rett, og militære evner og utstyr til å skyte ned fremmede jagerbombere i Syrias luftrom.


NKP mener USA, EU, NATO og deres allierte fører imperialistisk krig mot Syria, og deres militære tilstedeværelse er folkerettsstridig og ikke godkjent av FN.

Sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen, leder.                                                   

Stig Ødegaard,1. sekretær 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!