Klimapolitikkens muldvarper

Klimamøtet i Paris går sin gang; Norge deltar med sine klimatiltak for nærmest alle andre steder enn her hjemme. Samtidig jobber selskaper som Statoil - via lobbyister - hardt for å svekke klimapolitikken internasjonalt - Helt i strid med Norges uttalte klimapolitikk. "For dem er  demokratiske avgjørelser og folkestyre bare hindre og klamp om foten" skriver Harald Reppesgaard for Norges Kommunistiske Parti.

 

 Klimapolitikkens muldvarper

 

I Paris gikk statsminister Erna Solberg høyt ut på banen med løfter om klimatiltak i land langt unna for 400 millioner for å bevare regnskogen og kjøp av miljøkvoter for 200 millioner, I mens jobber giganten Statoil for å svekke klimapolitikken i EU. En knallsterk lobby i Europa er med i en utspekulert lobbyvirksomhet i EU mot fornybar energi og fortsatt ensidig virksomhet for pumping av olje og gass. Statoil betaler lobbyistene over 7 millioner kr. i året for undergravingsarbeidet og er med i Business Europe. Denne muldvarporganisasjonen gjør hva den kan for at EU-kommisjonen skal fjerne subsidiene til forskning på og leting etter fornybar energi. Sammen med Statoil står BP, Shell og Total. Det er også dokumentert av Corporate Europe Observatory at denne olje- og gasslobbyen i Brussel jobber langsiktig for å svekke EUs klimamål mot 2030. Statoil jobber også for en liberalisering av reglene for utvinning av skifergass i Europa. Dette til tross for at skifergassproduksjon skaper langt større forurensninger med CO2 enn annen gassutvinning, I følge Klassekampen offentliggjorde avisen The Guardian den 24. november at organisasjonen Business Europe har fått tilgang til hemmelige deler av forhandlingene med USA om frihandelsavtalen TTIP. Dette i en tid da alt holdes hemmelig for den amerikanske og europeiske befolkningen. Avsløringene viser en forventet nærhet mellom storindustrien, monopolkapitalen og EU-kommisjonen.

Selvfølgelig avviser spinndoktorer i Statoil påstandene om en virksomhet som er stikk i strid med Statoil egen propaganda om at de produserer «ren» naturgass og fremmer fornybar energi. Deres virksomhet er også helt i strid med Norges uttalte klimapolitikk – selv om den ikke er troverdig – men allikevel er et varemerke for de «grønne» partiene. Dette halvstatlige oljemonopolet fører en kampanje mot sine eieres erklærte miljøpolitikk. Dette beviser at storkapitalen nasjonalt og internasjonalt ikke lar seg styre av landenes nasjonale regjeringer. Tvert om allierer de seg med byråkratier og maktfolk i regjeringer og i EUs ulike organer og med hjelp av «kommunikasjonsbyråer» og «tenketanker». De meler sin egen kake. For dem er demokratiske avgjørelser og folkestyre bare hinder og en klamp om foten som de går utenom med knep og propaganda eller undergraver vedtak som ikke kan settes i verk.

Harald Reppesgaard

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!