Norges Kommunistiske Parti støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger

Norges Kommunistiske Parti reagerer sterkt at opp mot 400 arbeidere ved Sydvaranger Gruve mister jobben; I stedet for å få utbetalt julelønnen sin, fikk de beskjed om at de mister arbeidet. En liten redning kom da Sparebank1 Nord-Norge forskutterte 19 millioner kroner i feriepenger til de ansatte; Tilnærmet arbeidernes lønnskrav til konkursboet, dette tilsvarer lønnen som arbeiderne skulle ha mottatt 20. november. Arbeiderne har ikke mottatt sin lønn, de har mottatt en form for «utsatt lønn». Arbeiderne ved Sydvaranger Gruve må fortsatt kjempe for sin rettmessige lønn.

 

Konkursen til A/S Syd-Varanger får konsekvenser for hele Finnmark, og det vil ramme Sør-Varanger kommune hardt; Det anslås at inntil 1500 mennesker vil påvirkes enten direkte eller indirekte; Norges Kommunistiske Parti mener de samfunnsmessige ringvirkningene vil ramme langt flere.


A/S Syd-Varanger anslås å ha en samlet gjeld på ca. 870 millioner kroner. De største kreditorene er DNB og Innovasjon Norge. Staten har en eierandel i DNB på 34 % (Ved årtusenskiftet kontrollerte staten 60.6 % prosent av DNB). Staten har 51 prosent og fylkeskommunene har 49 prosent av eierandelen i Innovasjon Norge. Staten kan sikre at arbeiderne får utbetalt sin rettmessige lønn!


Det er nødvendig med statlig handlingskraft i situasjonen som lokalsamfunnet i Sør-Varanger har blitt kastet ut i. NKP vil at staten overtar driften av gruva. De ansatte, med fagbevegelsen i spissen, må involveres i denne prosessen. Det må foretas gjeldssanering, slik at driften ikke tynges av store lånekostnader.


EØS-avtalen pålegger Norge å føre en markedsliberal økonomisk politikk, men er ikke til hinder for at staten overtar eierskap og drift. EØS-avtalen setter klare rammer for offentlige tilskudd til drift; Frykten for represalier driver norske politikere, både på høyre- og venstresiden, til en fryktbasert underkastelse for EU-systemet; Det leder til  en manglende handlekraft som rammer norsk selvstendighet på et utall områder. Derfor vil NKP erstatte EØS-avtalen med en reforhandlet handelsavtale.


Norges Kommunistiske Parti støtter arbeiderne og lokalsamfunnet i Sør-Varanger sin kamp for å vinne tilbake kontrollen over egen hverdag. Gruvedriften er viktig for Norge, den er viktig for Finnmark og den er viktig for Sør-Varanger. Den er viktig for et fortsatt bærekraftig distrikts-Norge. Og ikke minst er den viktig for mange hundre enkeltmennesker!

Geir Skavern
Leder
Fagligpolitisk utvalg
Norges Kommunistiske Parti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!