Åpne møter: Høsten 2015

Politiske valg skjer en gang hvert andre år; Det er på de øvrige 728 dagene du virkelig kan gjøre en forskjell; For å skape en verden fri fra utbytting og undertrykking; Med arbeidermakt mot kapitalmakt!

Norges Kommunistiske Parti i Trondheim inviterer deg til en serie med åpne møter og fordyping innen marxismen-leninismen høsten 2015; For å forandre verden må vi forstå den.

14. september er valget over, da begynner arbeidet! Bli med oss, og jobb for en bedre verden!

 

 

Norges Kommunistiske Parti i Trondheim: Åpne møter: Høsten 2015

Oppstart 24. september: Partiskolen trinn 1, med åpne møter for nye interesserte.

 

Torsdag: 24. september

I kamp for sosialismen: Arbeiderklassens filosofiske grunnlag

Utviklingen av den norske velferdsstaten kom ikke av seg selv. Det er arbeiderne i Norge som både skapte verdiene og som gjennom kamp sørget for sosiale rettigheter. Marxismens filosofi gir en vitenskapelig forklaring av naturen og samfunnet, et redskap vi må kjenne til for å forstå verden rundt oss.

 

Lørdag: 3. oktober

Hva nå venstresiden?

Et blikk på det politiske valget 14. september. Vi ser på analyse og resultater, både nasjonalt og lokalt. Enhet gir veien fremover, men på hvilket grunnlag?

 

Torsdag: 15. oktober

Kommunistenes syn på samfunnsutviklingen

Hva er årsaken til samfunnets utvikling? Er de tilstandene som hersker i samfunnet oppstått tilfeldig, eller er det også her en logikk? Er det menneskets bevissthet som bestemmer deres tilværelse, eller er det omvendt; at vår samfunnsmessige tilværelse bestemmer vår bevissthet?

 

Lørdag: 17. oktober:

Hva er en riktig og holdbar miljøpolitikk?

Sosialismen er forutsetning for en forsvarlig miljøpolitikk. Fordi planlegging av all utvikling skjer i forhold til arbeiderklassens reelle behov og utbytting er avskaffet. En miljøvennlig, økologisk bærekraftig form for industrialisme er mulig. Kampen for sosialisme en forutsetning for å sette inn effektive tiltak mot kapitalismens hensynsløse utnyttelse av naturressursene, og vinne kampen for miljøet og ressursene.

  

Lørdag: 31. oktober

Syria - Et mislykket kupp?

Krigen i Syria har skapt en av de største humanitære krisene i vår tid. Nå trues ikke bare regional stabilitet, men også internasjonal fred og sikkerhet. Mediabildet etter opprøret i Syria preges av terror, Den Islamske Stat og flyktningekrisen. 
Vi ser på hvordan konflikten utviklet seg frem til i dag, hvordan Russland kom på banen og hvordan situasjonen vil kunne utvikle seg videre.

 

Lørdag: 7. november

Oktoberrevolusjonens betydning for verden 2015

Oktoberrevolusjonen er navnet på oppstanden som ble innledet i St. Petersburg natten til 7. november 1917 av bolsjevikene mot regjeringen Kerenskij (25. oktober etter gammel russisk tidsregning). Begynnelsen rbeidernes og bøndenes revolusjon skjedde nesten uten blodspille for 98 år siden. Hvilken betydning spiller den russiske revolusjonen i dag?

 

Torsdag: 12. november

Hva er klasser og klassekamp?

Et kjernespørsmål i denne sammenheng er hvorfor staten oppsto, og hvilken funksjon staten har i det kapitalistiske samfunn. I alle klassesamfunn er det et lite mindretall som undertrykker og utbytter det store flertall; En klasses herredømme over en annen; I dag har vi borgerskapets diktatur (Klasseherredømme)

 

Torsdag: 26. november

Kapitalismens politiske økonomi

Analyse av kapitalismens økonomi viser at dette samfunnssystemet har iboende i seg årsakene til sin egen undergang, årsakene til at det vil bli avløst av en ny samfunnsordning, sosialismen; Og det er arbeiderne som vil gjennomføre forandringen – styrte kapitalismen og opprette sosialismen.

 

Lørdag: 5. desember

Hvordan utvikle en slagkraftig proletarisk internasjonalisme?

Det nærmer seg jul. En måned med eksponentielt økende nestekjærlighet, frem til kjøpefesten eksploderer ut i det nye året. Hvordan kan vi bidra til å skape vedvarende solidaritet og samarbeid mellom arbeiderklassen i alle land i kampen mot imperialismen - for fred, frihet, demokrati, nasjonal frigjøring og sjølråderett, sosialisme og kommunisme?

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!