Feminister og kommunister. Noen forskjell?

Norges Kommunistiske Parti er ikke et feministisk parti, vi er et kommunistisk parti; Det gjør at vi av definisjon - via vår ideologiske forankring om likeverd og likestilling - er et feministisk parti, samtidig som vi kjemper klassekampen. Vi har ikke noe problem med å bli identifisert som feministisk, for det er vi; For vi er kommunister. Vi står for like rettigheter og muligheter for alle!

Denne artikkelen sto først på trykk i Friheten 17/2015

 

Feministisk Poliklinikk

Feministiske Valgvoktere er en løst sammensatt gruppe av trondheimsfeminister, som ønsker å se på kommunevalgkampen med likestillingsbriller, eller også feministiske briller, for den som liker det bedre. Trondheim Feministiske Valgvoktere har ulik partitilhørighet, men deler en interesse for politiske spørsmål som gjelder likestilling/feminisme. 19. august arrangerte de valgkampdebatt i Trondheim, hvor de blant annet klarte det som de store mediehusene ikke klarer: Å gi rom for samtlige partier som stiller til valg i Trondheim (Kun Frp og Piratpartiet unnlot å møte av de totalt 14 partiene på valg).

NKPs ordførerkandidat i Trondheim, Geir Skavern, deltok for Partiet. Han understreket at vi må kjempe for at alle mennesker, uavhengig av kjønn, skal kunne skape seg en verden fri fra materiell nød, fri fra enhver økonomisk utbytting og fri fra all diskriminering på grunn av kjønn, tro eller etnisk tilhørighet. Ingen menneskers interesser kan ivaretas uten kamp mot storkapitalen. Det er viktig at kampen for kvinners (og ungdommens!) rettigheter sees som en del av den helhetlige klassekampen, og i sammenheng med krav om økt demokratisering og medbestemmelse, nasjonal selvråderett, fred og avspenning og internasjonalt samarbeid.

Enkelte av publikum mente at, selv om NKP gjorde en god figur, så starte vi dårlig med å presisere at vi ikke var et feministisk parti.

NKP: Ikke et grønt parti, men et miljøparti

Under debatten på Sosiologisk Poliklinikk i Brattørgata i Trondheim, for anledningen omdøpt til Feministisk Poliklinikk, fikk NKP anledning til å presentere lokalpolitiske saker som vil bidra i likestillingskampen. Naturlig saker for oss å nevne var vårt ønske om å gjennomføre prøveprosjekter på sekstimersdagen, å jobbe for at kommunen utlyser eksklusivt heltidsstillinger og utvider deltidsstillinger, og oppretter bemanningsenheter ("vikarpool") hvor ansatte (100 % stillinger) jobber på enheter i bydeler for å avløse vikarbehov og forutsigbart fravær; Dette for å løse kommunens vikarbehov, og slippe bruk av bemanningsbyrå i kommunen.

Norges Kommunistiske Parti understreket at det var viktig at enhetsarbeid står i fokus for vårt felles arbeid for kvinnekampen. Dagens situasjon er skadelig for venstresiden, hvor det jobbes iherdig for å opprette organisasjoner lik Sveriges Feministisk Initiativ, og vi allerede har fått det såkalte blokkuavhengige Miljøpartiet De Grønne; Begge disse bevegelsene har skilt seg ut fra den tradisjonelle venstresiden, da denne mistet fokus og kontroll på egen politikk og er helt uten klassekampperspektiv. Slike splittelser ødelegger for arbeidernes felles interesse for å ta kontroll over sin egen verdiskapning.

Norges Kommunistiske Parti har lenge vært ekskludert fra "det gode venstreside-miljøet", og vi har ikke fått gehør for viktigheten av å se både kvinnekamp og miljøkampen som en viktig del av den sosialistiske og kommunistiske kampen. Men NKP jobber målrettet for at vi skal få løftet disse punktene frem, i det vi håper kan bli et slagkraftig enhetsarbeid inn i fremtiden. Arbeidere i alle land vil ikke vinne frem med sine krav, om ikke vi står i samlet front; Hvor mye vil bli ødelagt før venstresosialistiske Rødt og sosialdemokratiske SV skal skjønne dette?

Konkrete Trondheim

Hvilke konkrete saker har partiet jobbet med i Trondheim den siste kommunevalgperioden som har vært viktige for å fremme likestilling? spør Feministiske Valgvoktere.

Da vi i pågående periode ikke har vært del av bystyret har vi ikke tatt del i å påvirke kommunens likestillingsstrategier, men NKP er aktive med vår deltagelse i ulike aksjoner og arrangement, og vi jobber opp mot fagbevegelsen. I slike fora jobber NKP for likestillingsprosjekter. Det er viktig for oss at vi synligjør kvinner og kvinners muligheter til å delta i arbeidslivet og i samfunnsdebatten. Det gjelder både i vår aktivitet eksternt og i vår aktivitet internt i partiet; Noe som gleder meg spesielt er at partiet i inneværende periode har fått vår første kvinnelige leder i Runa Evensen, samt fått gjenopprettet partiets kvinneutvalg. I praksis, i hverdagslige, er det viktig å jobbe med å skape positive holdninger overfor alle mennesker, slik at alle mennesker likt vil kunne få oppleve å bli verdsatt, respektert og tatt med i prosesser, som de ressursene vi mennesker er.

Norges Kommunistiske Parti står resolutt for demokratisering og medbestemmelse, og det viktig for oss å prate med - ikke om – folk; Det er der politikken skapes – i møtet mellom teori og praksis. Holdningsskapning blant ungdom er viktig, og dette starter allerede i barnehagen, med blant annet å få flere menn inn i barnehagen og styrke barn som selvstendige og kritiske mennesker. I vårt program ønsker NKP i Trondheim blant annet å iverksette prøveprosjekt med 6-timersdagen, samt øke grunnbemanningen innen blant annet helsesektoren. Vi vil jobbe aktivt for å få flere kvinner inn i de tradisjonelle mannsyrkene, og for flere menn inn i de tradisjonelle kvinneyrkene. Vi jobber for at lønnsforskjellene jevner seg ut. Videre så mener vi Trondheim kommune – og Norge – ikke bare gjør at retusjering av kvinnekroppen skal merkes, men at det forbys! Gi oss virkelighet, ikke destruktiv løgn!

Vi må se framover!

Digitale hjelpemidler kan revolusjonere arbeidsforholdene slik at mulighetene for kombinasjon hjem, arbeid og barn vil kunne løses på helt andre måter og at den samlede arbeidstiden vil gå ned. Her ligger uante muligheter til arbeid og arbeidskombinasjoner som kan tilpasses og redusere arbeidsløshet og arbeidsuførhet i stor grad, og hvor barn og familieliv får større plass. Vi kan opprette finansielle ordninger som kompenserer lønn og pensjons forskjeller som oppstår ved graviditet og fødsel. Kontantstøtten bør i dag beholdes, og utvides til tre år. Ikke for å få yrkesaktive kvinner tilbake til kjøkkenet eller for å hindre andre til å gå ut i yrkeslivet, men fordi spesielt innvandrerkvinner svært ofte ikke får jobb, har ikke relevant eller ingen utdannelse og deres familier utgjør de fattigste i Norge. De trenger hvert øre for å overleve i klassesamfunnet.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!