Kapitalismens falitt synligjøres

Runa Evensen, leder av Norges Kommunistiske Parti, skriver om regjeringens foreslåtte lovforslag om et nasjonalt tiggerforbud. "Fattigdom er politisk bestemt gjennom det kapitalistiske systemet vi lever i". Det blir stadig tydeligere for folk at kapitalismen avler fattigdom. NKP krever et systemskifte.

 

Kapitalismens falitt synligjøres - ved tigging. Derfor kriminaliseres fattigdom og nød. 

Fattigdom er politisk bestemt – Nei til nasjonalt tiggeforbud!

Regjeringens omtalte lovforslag om et nasjonalt tiggeforbud inkluderer blant annet forslaget om at organisert tigging, og medvirkning skal kunne straffes med inntil ett års fengsel. Det er ikke nok med at fattigdom skal fjernes fra gatene, og ut av synet for folk. Folk som hjelper fattige medmennesker med reiseutgifter, overnatting, klær og mat, risikerer også straff.  

Det blir feil og si at ingen ønsker fattigdom. Fattigdom er politisk bestemt gjennom det kapitalistiske systemet vi lever i. Så lenge det finnes kapitalister, kommer det også til og finnes fattige og tiggere. Det kapitalistiske systemet kan aldri kvitte seg med fattigdom, heller ikke ved å fengsle eller bøtelegge tiggere og med(menneskene)hjelperne. Det sier seg selv at ikke alle kan bli millionærer i kapitalismen. Mange flere skal være fattige. 

De kan prøve å bekjempe, forby og kriminalisere fattigdom så mye de vil. Det vil aldri forsvinne under kapitalismen, for man kan ikke skjule den ytterste konsekvens av det kapitalistiske systemet.

Det er klart at det er vondt å se sosial nød, så tydelig og nært som på gaten. Fattigdom kan bare forsvinne når folket krever forandring til et sosialistisk/kommunistisk samfunn. NKP krever systemskifte nå! Til resten av befolkningen oppdager det, må vi være medmennesker; hjelp og ikke straff, og innfinn dere med at fattige er synlige medmennesker.

Hva med Frelsesarmeens juleinnsamling, Blå Kors, Røde Kors og andre innsamlinger? Er ikke det også organisert tigging?

Runa Evensen
Norges Kommunistiske Parti
Leder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!