Trondheims-konferansen 2015

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Fredag 30.januar åpner Trondheimskonferansen 2015, med over 600 påmeldte. Kommunister fra hele landet kommer til Trondheim for å delta. Klikk på "les mer" for å se programmet for helgen, og følg med på facebook (NKP Midt-Norge) for løpende oppdateringer fra konferansen.

 

 

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 30. januar – 1. februar 2015

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

 

Fredag 30. januar

Kl. 15.30        Innsjekking / registrering

Kl. 17.30        Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 17.35        Kulturinnslag v/ ……………………………………………………………

Kl. 18.00        Konstituering v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær i LO i Trond­heim

Kl. 18.15        Innledning

VENSTRESIDA OG FAGBEVEGELSEN I EUROPA – STRATEGIER FOR FORNYET SAMFUNNSMAKT.

o   Årsaker og drivkrefter. Hva er svaret til den politiske venstresida?

o   Valget til EU-parlamentet. Frammarsj for høyrepartier som er i mot EU og noen få partier på venstresida. Hva kan vi lære av det?

o   En og en i stedet for fellesskap – fra universalisme til hetsing mot visse grupper – erfaringer på hvordan dette kan slås tilbake.

o   Analyse av krefter som vil dra EUs samfunnsutvikling i sosialistisk retning.

o   Kontraktorganisering i produksjonen, løsarbeidersystem og mafiavirksomhet. Hva er fagbevegelsens svar?

o   Hva er fagbevegelsens svar på fri flyt av tjenester, arbeidskraft og fri etablerings­rett? Er det mulig å opprettholde fagbevegelsens styrke over tid i et slikt system? Situasjonen i Norge – hva er vårt alternativ?

o   Hvilken strategi ivaretar arbeiderklassens interesser – konsensusbyråkrati eller aksjonsdemokrati?

o   Eksempler på arbeidskonflikter / transnasjonale streiker som har politisert arbeiderklassen og slått tilbake angrep på faglige og sosiale rettigheter – hva kan vi lære av det?

o   Hva bør fagbevegelsen i Norge gjøre for å stå solidarisk sammen med fagforeningskamerater i EU som kjemper mot den kapitalistiske krisepolitikken?

Innleder: - Idar Helle Historiker

 

Kl. 19.00        Kaffe og hjemmelaget i 4. etasje

Kl. 19.30        Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum

Kl. 20.45        Avslutning

Kl. 21.00        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets hus – Avsluttes kl. 01.00

 

Lørdag 31. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.05        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.15        Innledning

EN STERK VELFERDSSTAT OG 6-TIMERS ARBEIDSDAG – EN MULIG VIRKELIGHET?

Innleder: - Erling Holmøy Forsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 

Kl. 09.45        Debatt i plenum: Tema: En sterk velferdsstat og 6-timers arbeids­dag – en mulig virkelighet?

Kl. 10.30        Kaffepause i 4. etasje

Kl. 10.45        Gruppearbeid i 4. etasje: Tema: Forslag til hoveduttalelse.

Kl. 12.15        Innledning

DEN POLITISKE OG FAGLIGE SITUASJONEN FORAN KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGENE I 2015 – HVORDAN SIKRE OG VINNE TILBAKE RØDGRØNNE FLERTALL?

o   Angrep på fagbevegelsen og tillitsvalgtes rolle og makt i samfunns- og arbeidsliv.

o   Høyresidas vilje og evne til å skape sosial ulikhet, jfr. blant annet kutt og omfordeling i statsbudsjett.

o   Massiv privatisering av velferdsstatens virksomheter og tjenester.

o   Fagbevegelsens strategi og taktikk for å gjenvinne venstresidas politiske makt – hva gjør vi framover.

Innleder: - Gerd Kristiansen LO-leder, LO i Norge

 

Kl. 12.45        Debatt i plenum: Tema: Den politiske og faglige situasjonen foran kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 – hvordan sikre og vinne tilbake rødgrønne flertall?

Kl. 13.30        Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og rom mot Cicignons plass)

Kl. 14.15        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – TIDA ER INNE OM FAG­BEVEG­ELSEN BRUKER SIN MAKT OG GÅR FORAN I KAMPEN

Innleder: - Gerd Liv Valla Styremedlem i Fremtiden i våre hender / tidligere LO-leder

 

Kl. 14.45        Innledning

PRESSET PÅ NORMALARBEIDSDAGEN

Innleder: - Kine Asper Forbundssekretær i Fellesforbundet

 

Kl. 15.00        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – FORSLAG TIL VEIVALG FOR FAGBEVEGELSEN

Innleder: - Ole Roger Berg Leder av Fagforbundet Buss og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047

 

Kl. 15.15        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – 6-TIMERS ARBEIDSDAG VED TINE HEIMDAL I TRONDHEIM

Innleder: - Kåre Pedersen Hovedtillitsvalgt NNN-klubben vedTINE Heimdal i Trondheim

 

Kl. 15.35        Pause med kaffe og kake i 4. etasje

Kl. 15.55        Debatt i plenum: Tema: Tid for kortere arbeidstid

Kl. 17.30        Avslutning med allsang i plenumssal

Kl. 20.30        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 

Søndag 1. februar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.05        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.15        Innledning

PENSJONSOPPGJØR VED TARIFFOPPGJØRET 2016 OG EVALU­ERING AV PENSJONSSYSTEMET I 2017 – VEIVALG FOR FAGBEV­EGELSEN

Innleder: - Mona Bjørn Leder av HK Region Midt-Norge

 

Kl. 09.45        Pause m/ kaffe og frukt i 4. etasje

Kl. 10.15        Debatt i plenum: Tema: Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonssystemet i 2017 – veivalg for fagbevegelsen

Kl. 11.00        ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

 

Kl. 12.00        Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og frokostområdet)

Kl. 12.45        Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.00        Avslutning: John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim.

Allsang: Internasjonalen

 

 

Arrangør:          LO i Trondheim

Folkets Hus

Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

 

 

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2015

 

Fagbevegelsen og EØS.

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2015 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU, Sør-Trøndelag Nei til EU, LO i Oslo, LO i Stavanger og Omegn og LO i Trondheim til faglig formøte.

Fredag 30. januar 2015, kl. 11.30 – 15.00

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., rom Europa, inngang NOVA kino.

Tema og innledere:

«Norsk arbeidsliv 10 år etter EUs øst-utvidelse».  De Facto-rapport Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU dokumenterer at ordnede lønns- og arbeidsvilkår er under et voldsomt press i deler av norsk arbeidsliv.  Du kan lese mer om rapporten her, og også laste ned rapporten i sin helhet.

Innleder: Roar Eilertsen, daglig leder De Facto

 

TTIP. For tiden forhandler EU og USA bak lukkede dører om det som kan komme til å bli tidenes største handels- og investeringsavtale, kalt TTIP. Avtalen tar sikte på en omfattende avregulering av økonomiene på begge sider av Atlanterhavet. Mange frykter at dette vil bidra til et «kappløp mot bunnen».

Innleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten

 

Havnekonflikten og rettssakene Transportarbeiderforbundet har ført og fører.

Innleder: Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

 

Får vi solgt varene våre uten EØS? Markedsadgang uten EØS-avtalen.

Innleder: Roy Pedersen, leder LO i Oslo

 

Det blir spørsmål og debatt. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Enkel servering.

Påmelding innen fredag 23. januar 2014 til http://konf.loitrondheim.no/euseminar/

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

 

 

Internasjonalt faglig seminar.

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2015, inviterer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim til internasjonalt faglig seminar

Tid: Fredag 30. januar 2015, kl. 11.00 – 15.00

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

 

Tema 1: Samarbeid mellom palestinsk fagbevegelse Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) og LO i Asker og Bærum og LO i Trondheim.
Hva skjer og hvordan utvikler vi samarbeidet i henhold til situasjonen i Palestina.
Innleder fra LO i Asker og Bærum og fra LO i Trondheim

Tema 2: Samarbeide mellom Central de Trabajadores de Cuba (CTC) og LO i Mo i Rana og LO i Trondheim.
Videreføring av samarbeid og satsningsområder.

Innledning ved Atle Hiller, LO i Mo i Rana og Hugo Sandoval, LO i Trondheim.
Samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Cuba.

LO i Trondheim har invitert den nye Cuba ambassadøren i Norge, Maria Esther Fiffe Cabreja, til å holde en kort tale om samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Cuba.

Enkel servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 23. januar 2015 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

 

 

Ungdomsformøte

Tradisjonen tro arrangerer LO i Trondheims ungdomsutvalg formøte til Trondheimskonferansen.

Fredag 30. januar 2015, kl. 13.00 – 15.00

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino.

Program:

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven med fokus på konsekvenser for ungdom.

Kontaktperson: Saman Al-Dehesi, leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, tlf. 932 66 246

Utskrift