Til kamp for presse- og ytringsfrihet

Pressemelding fra Norges Kommunistiske Parti (12/1/2015):

«Je Suis Charlie"

Tolv medarbeidere har blitt drept som følge av væpnet angrep fra islamske terrorister mot det anerkjente franske satiriske magasinet Charlie Hebdo.

Denne massakren er et skammelig angrep mot presse, kunst, frihet, brorskap, fred og menneskeheten.

 

De ansvarlige for dette overgrepet er ikke bare religiøse fanatikere som begår mord i religionens tjeneste. Imperialistiske regjeringer har styrket den svarteste reaksjonen og rasisme over hele verden ved å utnytte sekteriske og religiøse forskjeller og blande seg kynisk inn i politiske maktkamper i andre stater. Dette har forårsaket uhyggelige blodbad og massakre blant sivilbefolkningen i mange regioner rundt om i verden. Spesielt i Midtøsten. Terrororganisasjoner kjent som Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram og ISIL er barbariske bander som tidligere er understøttet økonomisk og materielt av Vesten. I dag fører de en skånselsløs kamp mot vestlige verdier, bl.a. mot pressen. Satiremagasinet «Charlie Hebdo» med redaktøren og tegnere er de siste ofrene for dette barbariet.

Vi fordømmer angrepet og massakren mot Charlie Hebdo. Vi ønsker å formidle våre følelser av solidaritet til folket i Frankrike og arbeiderne i Charlie Hebdo.

Kommunistene i Norge vil arbeide mot enhver religiøs og reaksjonær politikk, og for sekulære samfunn i verden

Mer enn andre slåss kommunistene for ytrings- og pressefriheten i Norge under Nazi-okkupasjonen. Alle NKPs illegale aviser, og distribusjonen av disse, skjedde over hele landet til tross for sensur og diktat. Mange medlemmer og sympatisører måtte bøte med livet for ytringsfriheten i den tiden.

NKP oppfordrer til kamp for full presse- og ytringsfrihet, men samtidig minner om at det skal vises respekt for andre ideologier, religioner, etnisitet og kulturer. Pressefrihet er ikke det samme som fritt fram for hatefulle og sjikanøse ytringer. NKP oppfordrer til ikke å fordømme alle muslimer eller at man trakasserer og ødelegger deres hellige steder. Nå gjelder det å tenke med hodet mer enn med hjertet, slik at ikke hat og splittelse mellom folkene får utvikle seg.

 

Runa Evensen

Leder

Stig Ødegaard

1. sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!