La UFFA være!

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Kulturkomitéleder Erling Moe fra vakre, søte, svikefulle Venstre forslo i bystyret 11. desember å selge UFFA-tomta. Han vil bruke salgsinntektene på å flytte Teaterhuset Avant Garden til Rosendal. Representanten fra Venstre anslår å få 15-18 millioner for tomta som i dag huser Ungdom for Fri Aktivitet (UFFA).

Forslaget fra Erling Moe (V) ble oversendt kultur, idrett og friluftslivskomiteen for uttalelse og finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret. Både Høyre- og FrP-politikere har vært ute med lignende forslag tidligere. UngKommunistene i Norges Kommunistiske Parti har lært seg å ikke stole på at Arbeiderpartiet stiller seg på rett side i klassekampen.

Da UFFA-huset brant i 2010 var politiske krefter raskt i gang med å forsøke å bruke tomta til andre formål enn aktivitet for ungdom i Trondheim. UFFA måtte kjempe en alt for lang og unødvendig kamp for å få gjenreist huset. UFFA representerer et unikt og alternativt miljø som har frambrakt dyktige musikere, journalister, arkitekter m.m. Tomta ligger sentralt i byen, og er svært ettertraktet av pengesterke, private utbyggingsselskaper. Det får den bare være – Tomta er UFFAs.

UngKommunistene kan ikke akseptere at ungdommens interesser og ønsker skal måtte vike plassen for kapitalkreftene i byen. En annen tomt/hus vil kunne rive grunnen ut under et sterkt og levende ungdomsmiljø. Det at politikere bruker «lav aktivitet» som begrunnelse for å selge UFFA-tomta, viser bare at de ikke har peiling på hva de uttaler seg om.

All ungdom må gis like og gode muligheter til å utvikle sine evner. UFFA er et miljø som fanger opp og tar vare på det kreative i mennesker som ellers kunne falt utenfor. Og ikke alle passer inn på ISAK.

Arbeiderungdommen blir i særlig grad rammet av kapitalismens kriser. Den rammes sterkest av arbeidsledigheten. Ungdom og kvinner blir likt behandlet som reserve-mennesker, som tas inn og ut av både i arbeidslivet og samfunnsdebatt når det trengs. Det er viktig for arbeiderbevegelsen å ha selvstendige, oppegående, kritiske ungdommer. UFFA skaper slik ungdom – Derfor: La UFFA bli, la ungdommen være fri.

Audun Blix Nordlid

Leder, UngKommunistene Midt-Norge

Jardar Nikolai Pettersen

Nestleder, UngKommunistene Midt-Norge

Utskrift