Felles aksjoner 2015

 

Det 16. internasjonale møtet for kommunist og arbeiderpartier (IMWCP) ble avholdt i Guayaquil, Ecuador 13.-15. november 2014. Norges Kommunistiske Parti vil jobbe for følgende 11 punkter, frem mot det 17. IMWCP i 2015.

 

1. Deltakelse i 1. mai feiringen i hvert land – feiring av arbeiderklassens rolle i kampen for sine tilkjempede rettigheter – Verdens føderasjonen av fagforeninger (WFTU) feirer oktober 2015 sitt 70 års jubileum.

 

2. Avsløre imperialismens hegemoniske planer, den virkelige grunnen til manipuleringen omkring den såkalte «kampen mot terror», understreke behovet for kampen for fred. Utvikle aksjoner mot NATOs militærbaser og slike som imperialismen har presset fram i mange land, mot intervensjoner og militarisme, med spesielt fokus på den store NATO-øvelsen «Trident Situation 2015».

 

3. Forsterke kampen mot de imperialistiske krigene i Irak og Syria og den som kriminelle grupper fører med støtte fra imperialismen mot Libanon, Libya og Tunis. Fordømmelse av USA, NATO og EUs imperialistiske intervensjoner i Ukraina og Afrika.

 

4. Hedre 70 års jubileet for seieren over nazistenes fascisme, framheve Sovjetunionens og kommunistpartienes rolle i den enhetlige kampen mot fascismen og nazismen, og utvikle kampen mot omskrivningen av historien og hvitvaskingen av fascismen og nazismen.

 

5. Hedre 40 års jubileet for Vietnams seier i deres frihetskamp mot USAs imperialistiske aggresjon.

 

6. Avsløre og kjempe mot lover og forordninger i den anti-kommunistiske herjingen. Utvikle solidaritetsaksjoner for partier som blir utsatt for anti-kommunistiske angrep, innskrenkninger og forfølgelser, slik som Ukrainas kommunistiske parti er utsatt for.

 

7. Styrke solidariteten og felles aksjoner til støtte for folkene og deres støttespillere som står i første rekke i kampen mot den imperialistiske offensiven. 29. november delta i den internasjonale solidaritetsdagen for Palestina. Legge til rette for et solidaritetsbesøk til IMCWP arbeidsgruppe-møte som er åpne for alle medlemmer på Solidnet lista.

 

8. Styrke solidariteten med kommunistpartiene, arbeiderne og folket i kampen for nasjonal og sosial frigjøring som finner sted i Latin-Amerika og andre deler av verden. Bekrefte folkenes rettigheter til suverenitet, i deres kamp mot kapitalistiske pålegg, og imperialistisk innblanding og aggresjon. Solidarisk støtte til folk som sloss for sosialisme i forskjellige land.

 

9. Styrke solidariteten med sosialistiske Cuba for å få slutt på USAs blokade, for opphevelse av felles holdningen i EU og for å slå tilbake de imperialistiske intervensjonene og krigene som føres fra borgerlige media. Intensivere aktiviteten for å få frigitt de tre kubanerne som sitter som politiske fanger i USA, og støtte den internasjonale kampanjen som kulminerer september 2015.

 

10. Støtte og styrke de internasjonale anti-imperialistiske masseorganisasjonene Verdens føderasjonen av fagforeninger (WFTU), Verdens fredsråd (WPC), Kvinners internasjonale føderasjon (WIDF) og framheve deres betydning, og deres jubileer som skal hedres i 2015.

 

11. Instruere arbeidsgruppen å starte samarbeidet med partiene i de tidligere medlemslandene i Sovjetunionen for å hedre, feire og gjennomføre felles aksjoner i forbindelse med 100 års jubileet for den store sosialistiske oktober revolusjonen!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!