Norges brudd på menneske-rettighetene

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Norges Kommunistiske Parti vil uttale:

Jevnlig avsløres det overgrep mot innsatte i fengslene ved bruk av isolasjon under varetektsfengsel ukevis og i psykiatriske institusjoner ved tvangsmedisinering, isolasjon og bruk av tvangsmidler. Disse forholdene har vart i alle år selv om de er fordømt av bl.a. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som har krevd endringer i vår behandling av fanger og alvorlig sinnslidende medmennesker. Myndighetene ser bare på «rutiner» og «innskjerper regler» uten at det følges av handling.  Norge på bunn i Europa i rettsstridige overgrep.

 

Overgrepene i eldreomsorgen er nå dokumentert i et doktorarbeid fra HIST. At det har vært omsorgssvikt med døden til følge, seksuell utnyttelse, tyveri, tvangsbinding og isolering og tvangsmedisinering, i mange sykehjem og eldreinstitusjoner har vært allment kjent uten at det har vakt reaksjoner fra ansvarlige myndigheter innen helsevesen eller fra politikere.

Det påstås at de ansatte i institusjonene har for lav etisk standard. Borgerlige aviser mener at dette er viktigste årsak til skandalen, ikke manglende ressurser – økonomiske og menneskelige. Man retter baker for smed. Det er kynisk å fjerne fokus fra de egentlige årsakene til å moralisere over helsearbeidere som arbeider livet av seg for å rekke over alle gjøremål. Å fokusere på etikk koster lite, å fokusere på midler til å bygge gode institusjoner, til flere ansettelser og videreutdanning av personalet koster penger. Dette er høyresidens svar på skandalene.  Lokalavisene avslører ofte nok elendige arbeidsforhold på sykehjemmene, helsearbeidernes stress og fortvilelse for ikke å strekke til og mangelen på folk og utstyr. De taler for døve ører.

Norges Kommunistiske Parti (NKP) tar sterk avstand fra at Helseminister Bernt Høie gjør menneskerettsbruddene til en skammelig etisk, moralsk sak for helsearbeiderne og fritar helsedirektør og sitt eget departement at dette skjer. Tvert om har etikken og moralen manglet både hos rødgrønne og blå-brune regjeringer som aldri har grepet inn med nok ressurser.

Fagbevegelsen må slå ring rundt sine helsearbeidere og avvise denne ansvarsfraskrivelsen påstander som setter vel 260 000 dyktige pleiere i et dårlig lys.

Norges krav ovenfor andre stater om respekt for menneskerettighetene er hule og full av dobbeltmoral. Vi må feie for egen dør.

NKPs Sentralkomite

14.12. 2014

Utskrift