Minnemarkering 17. november

Arrangementene finner sted på dagen 71 år etter at åtte ungdommer fra Wærdahlgruppa ble skutt. Samme år, 19. mai, ble også 10 fra Thingstadgruppen skutt.

Kl 17.00
Blomsternedleggelse ved de falnes bauta på Domkirkegården.
Kommandant Morten Henriksen holder en kort tale.

Kl 17.30
Offisielt program i Fane- og Minnehallen på Rustkammeret.

”Alltid freidig når du går” ved cellist Øivind Eggen

Taler ved ordfører Rita Ottervik, leder for hjemmefrontmuseet Arnfinn Moland, historiker John Atle Krogsta

Honnør til tilstedeværende tidsvitner

”Nidelven” ved cellist Øivind Eggen

Skuespiller Kine Bendixen leser Henry Thingstads avskjedsbrev

Hilsen fra NKP ved leder Runa Evensen

”Internasjonalen” med et ensemble fra Luftforsvarets musikkorps

Kl 19.00 – 20.00
Filmen ”Det siste vitne” blir vist. (Dokumentarfilm om ”Pelle-gruppa)
Regi: Øystein Rakkenes og Morten Conradi. Produksjon: Øystein Rakkenes

Pelle-gruppa, ledet av Ragnar Sollie utnevnt av NKPs leder Peder Furubotn som sabotasjeleder i Oslo. Pelle-gruppa utførte noen av de dristigste sabotasjeaksjonene i Norge under krigen, men fikk ikke noen plass i historiebøkene.

Arrangører:
Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon(FAKT), i samarbeid med NKP Midt-Norge, Trondheim Kommune og Panter Tanter Produksjoner

 

 

Foto: Adresseavisen

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!