Ikke glem! Stans det nå!

Adresseavisa karakteriserer gravskjendinga på den jødiske gravlunden i Trondheim som hærverk. Dette er ikke hærverk. Dette er hat. Krefter som aldri mer skulle få se dagens lys har vokst seg sterke og agerer åpenlyst uten konsekvenser. Fascismen har aldri vært sterkere etter nazistenes fall.

 

Høyreekstreme og fascistiske partier inntar Europas parlamenter. Daglig utsettes enkeltpersoner og grupper for drap, fysisk vold og trakassering for sin annerledeshet. Annerledesheten oppfattes som en trussel mot det nasjonale, det er «dem» mot «oss». Aggressive handlinger, krig og vold mot fjerne land og fremmede kulturer blir hyllet og opphøyet til noe hellig i både media og i politikken. Den som ikke er med oss er mot oss, blir et mantra. Hverdagsrasismen florerer, ikke bare på sosiale media, men også i dagligtalen blant dannede mennesker.

 

Det jødiske folk har alltid vært utsatt for vold, trakassering og forfølgelse. Også andre folkegrupper og religiøse trosretninger får den samme hetsen. Gravskjendinga på den jødiske gravlunden var ingen impulsiv pøbelstrek, men en veloverveid handling fra personer som går blant oss i våre gater her i Trondheim.

 

Norges Kommunistiske Parti, NKP, har sett denne utviklinga lenge og av erfaring tar vi den på største alvor. Derfor inviterer vi til et stort Anti-fascistisk møte her i Trondheim mandag 3.november kl.19.00 på kultursentret ISAK. Her vil den kjente danske anti-fascisten Annette Mørch fortelle om situasjonen i EU og Norden og professor Bjørn Nistad fokusere på Ukraina som arnestedet for fascismen i Europa. Det er viktig for oss å informere om situasjonen som også stadig tydeligere preger vårt land. Behovet for en sterk og aktiv anti-fascistisk bevegelse er stor og nødvendig i kampen for demokratiet og menneskelige verdier. Det må handles nå!

 

Geir Skavern

1. kandidat, Trondheim 2015

 

Arne Margido Bye

1. kandidat, Sør-Trøndelag 2015

 

 

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge

 

 

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!