Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Felles uttalelse fra Europas kommunist- og arbeiderpartier:

De kommunistiske- og arbeiderpartiene i Europa, som møttes ved Det europeiske kommunistmøtet 2014, avholdt i Brussel den 2. oktober, undersøkte utviklingen i Europa, den internasjonale utviklingen og utvekslet synspunkter og erfaringer fra deres egen aktivitet.

I dag kommer arbeidere og andre samfunnslag i Europa ansikt til ansikt med vranglåsen i den kapitalistiske utviklingens vei, som for eksempel arbeidsløshet som rammer millioner av arbeidere, og særlig slår ut blant unge mennesker og kvinner; de fleksible formene for tilsetting som blir anvendt i økende grad; kollektive arbeidsavtaler så vel som sosiale og velferdsrettigheter blir avskaffet; fattigdommen øker.

Inter-imperialistiske motsetninger, aggressiviteten til de imperialistiske unionene, fremfor alt EU og NATO, leder til nye arnesteder for kriger, som bryter ut i Afrika, Midtøsten og den utvidete regionen, så vel som i Europa, slik utviklingen i Ukraina demonstrerer. Nasjonalistiske, rasistiske og selv åpent fascistiske krefter blir styrket, med borgerklassens støtte, i mange europeiske land.

Vår felles vurdering er at under disse forutsetningene må arbeiderklassen, folket og ungdom styrke sin massekamp mot EU og NATO, mot kapitalismen som leder til økonomiske kriser og krig.

Kapitalismen er et råttent, utnyttende system som ikke kan bli reparert, det kan ikke gi løsninger på folkets problemer, det har nådd sine historiske grenser. Kampen til arbeiderklassen, alle folk, vil bli mer effektiv i den grad det blir ledet mot dette. Arbeidere må besluttsomt fordømme imperialistiske kriger, undertrykkende politikk, anti-kommunisme og den kriminelle aktiviteten til fascistiske organisasjoner.

Våre partier vier, og vil vie, sine krefter i fremtiden til å forsterke folkets kamp, for å utvikle arbeiderklassens solidaritet. De vil fortsette arbeidet med å organisere arbeiderklassen, i å konstruere den sosiale folkets allianse for å gi en mer effektiv kamp for styrte den kapitalistiske utnyttingen, slik at arbeiderene kan nyte godt av de verdiene som de selv skaper.

Sosialisme er tidsriktig og nødvendig.

 

Tilsluttede partier (Listen er fremdeles åpen for tilslutninger):

Communist Party of Albania

New Communist Party of Britain

Party of the Bulgarian Communists

Communist Party in Denmark

Communist Party of Denmark

German Communist Party

Unified Communist Party of Georgia

Communist Party of Greece

Hungarian Workers' Party

Workers' Party of Ireland

Socialist Party of Latvia

Socialist People's Front, Lithuania

Communist Party of Luxembourg

Communist Party of Norway

New Communist Party of the Netherlands

Communist Party of Poland

Romanian Communist Party

Communist Workers' Party of Russia

Communist Party of Soviet Union

Communist Party of the Russian Federation

New Communist Party of Yugoslavia

Communist Party of Peoples of Spain

Communist Party of Sweden

Communist Party, Turkey

Union of Communists of Ukraine

Party of Labour of Austria

The Pole of Communist Revival in France (PRCF)

Union of Revolutionary Communists of France

Communist Party, Italy

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!