Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

TYRKIAS KOMMUNISTISKE PARTI:

UTTALELSE FRA KOMMUNISTENE OM KOBANE, IS og IMPERIALISMEN

AKP, IS og Imperialismen må stoppes!

Tyrkias Kommunistiske Parti fordømmer på det sterkeste den politikken som sikter på å holde trusselen om en massakre levende overfor det kurdiske folk i Kobane, og de fascistiske angrepene fra både sivile og myndighetene mot solidaritets-demonstrasjoner i flere byer i Tyrkia. De imperialistiske angrepene utføres ved å benytte IS, Den frie syriske hæren og andre lignende terroristorganisasjoner. Vi kaller på vårt folk til å kreve de følgende kravene mot dette blodige spillet iscenesatt av AKP-regjeringen, sammen med USA og andre reaksjonære krefter. 

 

1. Den fiendtlige politikken anvendt mot Syria må avvikles.

2. Alle typer assistanse gitt til «opposisjonen» i Syria må stanses øyeblikkelig.

3. Dagens situasjon, som er et brudd på Syrias rettigheter som suveren stat, og som baner vei for IS, må stoppe.

4. I konteksten av å kjempe mot IS, Den frie syriske hæren og lignende organisasjoner, så må verden samarbeide med den syriske regjeringen. De planer og krav som vil ekskludere Damaskus fra kampen mot IS må forlates.

5. Alle krav fra regjeringen i Ankara som angriper Syrias suverenitet (Inkludert opprettelsen av sikkerhets- og flyforbudssoner i Syria og å gi trening og utstyr til den så kalte moderate opposisjonen) må trekkes tilbake.

6. De frivillige som ønsker å krysse grensen mot Kobane må få tillatelse til dette.

7. Planer for å utføre militære oppdrag over grensen må forlates.

8. Portforbudene som er erklært i seks Tyrkiske byer må oppheves.

9. Det må opprettes en etterforskning av de aggressive elementene som har forårsaket at demonstranter i flere byer har mistet livet.

10. De reaksjonære utdanningssystemene som hjelper IS og lignende organisasjoner i rekrutteringen av folk og til vinne en sympati-base må forlates.

11. De reaksjonære religiøse organisasjonene som fungerer som støtte til IS og lignende terrorist organisasjoner må bli oppløst.

 

LIKHETENS OG FRIHETENS FLAGG VIL VAIE I MIDTØSTEN!

I Kobane står humaniteten imot barbariet som imperialistene har bragt tilbake fra historiens søppelhaug. Disse fryktelige, morderiske jihadistene, støttet av sine imperialistiske mestre angriper ikke bare Kobane og Aleppo, men hele menneskehetens universelle verdier.

Angrepet mot Kobane viser nok en gang det stygge, brutale ansiktet til de reaksjonære kreftene. Sammen med Den islamske stat vil Tyrkias president Tayyip Erdoğan, Statsminister Ahmet Davutoğlu og deres krigsregjering, som bruker IS sin terror i Kobane til å bedrive utpressing av det kurdiske folk, stå like ansvarlige for enhver mulig massakre i Kobane.

IS og AKP er to imperialistiske underleverandører med forskjellige masker på. De tjener den samme nytten. Deres hovedoppdrag er å viske vekk alle de progressive seierne i vårt land og i regionen, for å etablere et fundament for imperialistenes planer om å omforme regionen. Den islamske staten er en barbarisk organisasjon som har utført kriminelle handlinger mot menneskeheten. Likeså har AKP-regjeringen i Tyrkia også utført kriminelle handlinger mot menneskeheten gang på gang. De har blodet til folket i regionen på sine hender.

IS og AKP er ikke to adskilte enheter. AKP-regjeringen har støttet, gitt økonomiske bidrag og fostret Den islamske stat.

Det er fred, likhet og frihet folkene i Midtøsten har desperat behov for, ikke imperialistenes løgner og planer og deres klienter i regionen. Veien til fred i Midtøsten går via kampen mot imperialismen og dens underleverandører i forskjellige masker. Det vil bli folket i regionen som samler seg til kamp mot imperialismen som vil etablere freden. Det er også denne forente kampen som vil ødelegge de jihadistiske terroristene, så vel som alle andre imperialistiske underleverandører. Freden i Midtøsten kan bare bli etablert på basis av folkets prioriteringer, ikke prioriteringene til internasjonale monopoler.

Med vår fulle tiltro til at likhetens og frihetens flagg tilslutt vil vaie over regionen, kaller vi på alle av våre folk til å kjempe for konstruksjonen av et Midtøsten hvor alle folk vil kunne bo i fred.

Lenge leve Kobanes motstandskamp!

Lenge leve folkets brorskap!

Lenge leve sosialismen!

Utskrift