MIDT NORGES «FRIE STEMME».

 

Næringslivet får stor oppmerksomhet i Adresseavisen. Selv Robert Reitan (Rema 1000) har sin egen skrytespalte som gjesteskribent. Denne gigantkapitalisten får viktig tekstreklameplass som om han ellers skulle ha problemer med reklame for sine billigprodukter i alle medier. Ellers er det lansering av nye overflødige kjøpesentra i byen i dobbeltsidige oppslag som er viktige nyheter i dette organet som kaller seg en «fri stemme». Adresseavisen er på mange måter en god avis med grundige reportasjer om svikt i barnevern, psykiatriens elendighet og «skitjobber». Avisen mener ofte at mer privatisering av offentlige bedrifter og nedbygging av kollektive velferdsgoder er eneste løsning på problemene. Avisen som gir uten forbehold ideologisk støtte til det private næringslivet og spekulasjonskapitalen i Midt-Norge er førts og fremst en fri stemme for disse kreftene i samfunnet. Den største avisen i landsdelen må i større grad kaste et blikk på hva som skjer på arbeidsplassene utenfor direksjonsrommene, gi omtale av de som lever av å selge sin arbeidskraft og fagbevegelsen.

Tirsdag den 23. september samlet vel 3000 fagorganiserte seg på Trondheim Torg og demonstrerte kraftig mot regjeringas forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven – arbeidernes «Helselov». Avisens fulle støtte til å demonterer arbeidslivets grunnlov skulle allikevel ikke forhindre at redaksjonen så en viktig nyhet i en slik sjelden stor manifestasjon av politiske synspunkter i landsdelen. Den frie stemmen var om enn fortsatt fri i alle fall meget taus.

Sportslig er man svært opptatt av RBK, Northug som våre merkevarer – på godt og vondt. Det skrives om bagateller som overskygger andre store aktiviteter. Trondheim Maraton den 6. september, den første og eldste maraton i Norge etter krigen, ble forbigått i stillhet av den frie stemmen. Et storslått arrangement av idrettens frivillige slitere med 2500 deltakere. En folkesportsfest i byen ble ikke ofret ett – 1 – bilde, ikke ett intervju eller noen omtale. Kan det være at stemmen skrus av og på alt etter hva redaksjonen selv finner er interessant for dem, uansett betydning og markering av hva byens vanlige mennesker mener og deltar i? Er de så opptatt av næringslivet i byen, eller skandaler, at de ikke ellers ser hva som skjer? La heller stemmen brukes mer for det som skjer rundt folk flest enn å skrive opp og ned om nye kjøpesentra som er palasser, som stjeler kunder fra hverandre og selger de samme middelmådige varer.

 

Harald Reppesgaard

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge

Redaktør av Friheten

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!