Fremtida til «LAGRE`» i Namsos

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Ved neste kommunestyremøte kan framtida til ungdomsklubben Lagre` i Namsos bli behandlet. Namsos’ nye rådmann må rydde opp i økonomien, og foreslo å legge ned ungdomsklubben. Formannskapet gikk inn for deler av rådmannens forslag, men forslaget om Lagre` ble holdt utenfor. Sparetiltakene i Namsos vil gå over flere år, og de vil redusere tjenester som berører ung og gammel.

Er det fordi at de unge ikke ennå har blitt noe, og derfor ikke betyr noe? Og de gamle har vært noe, men betyr ikke noe lengre?

Namsos er en skoleby med masse ungdom. Ungdom i regionen tar utdanning i byen. Ungdomsklubben Lagre` samler ulike miljøer; blant annet musikkmiljøet, idrettsmiljøet og annen skoleungdom. Lagre’ bygger selvtillit gjennom aktiviteter klubben driver. Her oppleves fellesskap, inkludering og glede. Ungdommen får mulighet til positiv utvikling og sosialisering. Med de krav og utfordringer som stilles ungdom i dag er det viktig å ha «ikke-kommersielle» tilbud.

Kapitalen vil tjene på fritida vår. Utstyrshysteriet innen idrett, musikkindustrien, programmeringsindustrien innen fritidspill, osv. er stor butikk. Store selskaper vokser fram, og disse ønsker en svak stat med lave budsjetter til fordeling av velferd til befolkningen. De som har penger har makta. Mye penger gir mye makt. Gjennom reklame, bruk av lobbyister og oppkjøp av mediebedrifter kontrolleres i stor grad våre meninger, tanker og holdninger.

NKP mener at kommersiell kultur må ha et alternativ. Samfunnet må kunne drive tilbud hvor penger ikke er avgjørende for å delta.

 Vi kommunister mener at ungdomsklubber må bygges ut i alle kommuner og bydeler. Klubbene skal være lærerike og sosiale aktiviseringstilbud. Kulturprosjekter som motvekt til det kommersielle må støttes.

 I disse tider med offentlige innstramninger: IKKE RØR LAGRE`! - Ikke nå, og ikke i framtiden!

 

Knut Holm,

NKP Namsos

 

(Bilde: Ungdomshuset Lagre')

Utskrift