Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Fra Veggavisa til LO i Trondheim: Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens. SL har tatt ut sine fem medlemmer i klubben ved Eide skole i Karmøy kommune i streik fra 10. juni 2014. Forbundet vurderer fortløpende videre opptrapping. LO i Trondheim støtter SLs kamp for å opprettholde opparbeidede rettigheter.

 

Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens.Den har ikke en innretning som løser tidsklemma i skolen eller bidrar til at lærerne får holde fokus på kjerneoppgavene i jobben sin.SL hadde forventet et vendepunkt på disse områdene i meklingen, og en seriøs dialog med Kommunenes Sentralforbund. Men det var ikke KS villig til.

 

 

Generelt sett er skissa til ny avtale uklar på flere punkt, og viktige skranker som tidligere avgrensa arbeidsomfanget og arbeidstida til lærere er tatt bort. Det framgår blant annet av riksmeklerens forslag til organisering av arbeidstiden: ”Årsrammene for undervisning kan endres ved partsenighet, det vil i denne sammenhengen si rektor og tillitsvalgte ved skolen.” (Jf. veilederen til SFS 2213)

 

Bakgrunnen for streiken er:

 • Avtalen svekker den fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb i klasserommet. Disponibel tid til eget for- og etterarbeid er redusert.Forslaget til arbeidstidsavtale for lærerne er en dårligere avtale enn dagens avtale

 • Avtalen har ingen sikring av rammer for for- og etterarbeid.

 • Lønnstillegget for lærere og adjunkter er for lavt

 • Kompetanselønnssystemet vil svekkes, noe som vil ensrette utdanningsbakgrunnen til lærerne.

 • Seniortiltak vil svekkes ved at en hever aldersgrensa for rett til redusert undervisningstid fra 55 til 58 år.

 • Lærerne får mindre betalt for overtid enn tidligere

   

  LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene til å støtte solidarisk opp om SLs kamp for å sikre lærernes kontroll over egen arbeidstid. Vi får ikke en bedre skole ved å gjøre læreryrket mindre attraktivt!

  For nærmere informasjon, kontakt:

  Åse-Torill Knarlag, SL Sør-Trøndelag, tlf. 986 36 368

  Rigmor Bjerche, SL Trondheim, tlf. 913 82 984

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!