Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Fra Veggavisa til LO i Trondheim: Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens. SL har tatt ut sine fem medlemmer i klubben ved Eide skole i Karmøy kommune i streik fra 10. juni 2014. Forbundet vurderer fortløpende videre opptrapping. LO i Trondheim støtter SLs kamp for å opprettholde opparbeidede rettigheter.

 

Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens.Den har ikke en innretning som løser tidsklemma i skolen eller bidrar til at lærerne får holde fokus på kjerneoppgavene i jobben sin.SL hadde forventet et vendepunkt på disse områdene i meklingen, og en seriøs dialog med Kommunenes Sentralforbund. Men det var ikke KS villig til.

 

 

Generelt sett er skissa til ny avtale uklar på flere punkt, og viktige skranker som tidligere avgrensa arbeidsomfanget og arbeidstida til lærere er tatt bort. Det framgår blant annet av riksmeklerens forslag til organisering av arbeidstiden: ”Årsrammene for undervisning kan endres ved partsenighet, det vil i denne sammenhengen si rektor og tillitsvalgte ved skolen.” (Jf. veilederen til SFS 2213)

 

Bakgrunnen for streiken er:

Utskrift