Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Frisørenes Fagforening:

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge støtter frisørene i deres rettmessige kamp for ordnede arbeidsforhold og ei lønn å leve av. Vår respekt og solidaritet i denne kampen ble og vist med partiets fane ved fanemarkeringen i Trondheim lørdag 7.juni.

Frisøryrket har i likhet med mange andre håndverk gjennomgått mange strukturelle endringer der større kjeder har overtatt små selvstendige enkeltforetak, og gjort den tidligere frie håndverker til lønnsarbeider. Yrket er og hovedsakelig et kvinneyrke dominert av unge dyktige kvinnelige fagarbeidere som er underbetalte og utsettes for urimelige prestasjonskrav og subjektive vurderinger om faglig dyktighet av arbeidsgiverne. Samtidig er yrket under et voldsomt press fra aktører som underbyr de samme tjenestene.

Holdningen til frisøren som fagutdannet yrkesutøver kommer klart til uttrykk når NHO avviser meklerens forslag, som Frisørenes Fagforening hadde akseptert.

Dette blir en lang og har kamp som har NKPs fulle støtte. Vi opplever igjen at det gamle slagordet; ”tvers igjennom lov til seier” har politisk gyldighet, denne gangen for ei ny gruppe arbeidende mennesker.

I solidaritet og dyp respekt for den kampen dere kjemper har dere vår fulle støtte.

 

Kameratslig hilsen,

Norge Kommunistiske Parti i Midt-Norge

v/ leder

Geir Skavern

 

Uttalelsen ble oversendt Frisørenes Fagforening 10.6.2014

 

Derfor streiker frisørene...

 

Fra Frisørenes tariff-plakat:

Frisørene i Fagforbundet streiker. Meklingen mellom NHO Handel og Fagforbundet brøt sammen natt til torsdag 5. juni fordi NHO sa nei til meklerens skisse. Fagforbundet sa ja, men det ble ingen enighet.

Fagforbundet har tatt ut i alt 33 frisører fra 11 salonger. De som streiker holder til i Trondheim og Kristiansand.

NHO har hele ansvaret

Fagforbundet ville godta meklerens skisse, men motparten viste ingen vilje til å møte oss på en seriøs måte og sa nei til skissen. Arbeidsgiver har møtt oss med en kald skulder, og presset fram en konflikt.

Resultatet som arbeidsgiverne forkastet var anstendig, selv om tilleggene for de med kort ansiennitet er mye dårligere enn vi ønsket.

De nye minstelønnsatsene som var foreslått var:

 Frisør med fagbrev mellom 0 og 5 års ansiennitet: minstelønn kr 145 per time,

 frisør med fagbrev mellom 5 og 10 års ansiennitet: minstelønn kr 155 per time,

 frisør med fagbrev mer enn 10 års ansiennitet: minstelønn kr 165 per time

 frisøransatt uten svennebrev: ny minstelønn kr 135 per time.

Et viktig krav for Fagforbundet var å bedre ubekvemstilleggene. Meklerens skisse ga bare en mindre justering på kr 1,50 per time i ubekvemstillegget.

I og med at arbeidsgiverne i NHO sa nei til meklerens skisse, vet vi ikke hvordan utfallet av tariffoppgjøret blir.

La håret gro under frisørstreiken

Mange frisører er uorganiserte, derfor er det ekstra krevende å ta en kamp i denne bransjen. Modige medlemmer i Fagforbundet stiller opp i en kamp mot en særdeles vanskelig arbeidsgiverside. Fagforbundet og Frisørenes fagforening kjemper for rimelige krav.

 

Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag
Utskrift