Kan venstresiden samarbeide?

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Venstresidens politiske innflytelse har gått sterk tilbake de siste årene, i Trondheim ser vi tendensene i valg etter 2003.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge inviterer til samtale og debatt om hvordan venstresiden kan stå samlet i enhet og samarbeid. Vi opplever at det er et sterkt ønske om at venstresiden kan samarbeide, f.eks. på enkelt saker og i forbindelse med valg. Dette kommer til utrykk når vi er ute på gata, ved aksjoner og i valgkamp, og ikke minst ved Trondheimskonferansen. For å styrke gjennomslagskraften, for å stoppe privatisering og oppløsning av fellesoppgavene i samfunnet må partiene på venstresiden kunne stå sammen. NKP inviterer både Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

 

 

Vi ønsker et bredt panel med deltagere fra partiene på venstresiden, samt innledere fra fagbevegelse og andre relevante sammenslutninger.

 

Sosialistisk Valgforbund i 1973 viste at et samarbeid til valg var mulig, og en stor suksess. Hva skal til for et bredt samarbeid, og en slagkraftig norsk venstreside i 2014 og årene som kommer?

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vi inviterer byens befolkning til å delta.

Hver innleder får 10 minutter hver, deretter en replikkrunde fra panelet, før vi åpner opp for spørsmål fra salen.

 

Foreløpig tilsluttet panelet:

Innledere:

Norges Kommunistiske Parti v/ Harald Reppesgaard

Rødt v/ Jann Krangnes

Sosialistisk Venstreparti v/ Ottar Michelsen

LO Kommune Trondheim v/ Svein Olav Aarlott

 

Dato/tid:

Mandag 2. juni, klokken 19:00

Sted:

Kulturhuset ISAK (Amfisalen)

Prinsens gate 44 7011 Trondheim

 

Spørsmål og innspill til arrangementet rettes til:

midt-norge@nkp.no

Geir Skavern (452 38 399)

Leder, NKP Midt-Norge

 

Facebook-side for arrangementet (oppdateres fortløpende):

https://www.facebook.com/events/432986620170371/


Utskrift