Årsmøte 2014

 

ÅRSMØTE 2014 avholdes lørdag 1/3 kl. 1200.

Sted: Partikontoret i Folkets Hus, 6. etg.

  

I henhold til gjeldene lover og bestemmelser innkalles til årsmøte.

 

Saksliste:

1. Åpning. Konstituering valg av møteleder og sekretær.

2. Beretning.

3. Innkomne forslag.

4. Regnskap og budsjett.

5 Valg av styre og revisor.

6 Avslutning.

 

Forslag til Årsmøte sendes/leveres senest 14/2-2014.

  

Meld din deltagelse til: midt-norge@nkp.no

(Dette i forhold til møtelokale og årsmøtemiddagen)

For ev. spørsmål, ring 411 46 430 (Stig) eller 452 38 399 (Geir)

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!