Vi gratulerer!

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

NKP Midt-Norge gratulerer kamerat Geir Skavern med vervet som Opplæringsansvarlig hos Fagforbundet Trondheim. Ved foreningens 6. årsmøte 28. januar 2014 ble NKP Midt-Norges leder Geir Skavern valgt for 2 år som Opplæringsansvarlig, og tiltrer med det styret for Trondheims største fagforening, Fagforbundet Trondheim.

 


Opplæringsansvarliges oppgave er å tilrettelegge for å gjennomføre organisatorisk opplæring i fagforeningen, og utvikle et bedre og likeverdig tilbud til medlemmene i foreningen. Geir Skavern vil blant annet jobbe med å skape en enda mer demokratisk, ledende og åpen organisasjon, slik ned felt i foreningens handlingsplan for 2014. Skavern ble også valgt inn i representantskapene for Fagforbundet Sør-Trøndelag og LO i Trondheim

Geir Skavern har vært engasjert medlem i Fagforbundet siden 2008 og har fungert som enhetstillitsvalgt ved sin arbeidsplass i en av Trondheim kommunes barnehager, samt utført andre verv og arbeidsoppgaver for forbundet opp gjennom årene.

Det å være engasjert i fagorganisasjoner er viktig for NKP. Det å delta i folkelige organisasjoner bidrar til å styrke partiets toveisforbindelser, og bidrar til å sette partiets politikk ut i livet. Hans I. Kleven skrev: «Et kommunistisk parti som ikke oppnår sterk forankring i fagbevegelsen og direkte i bedriftene – to sider av samme sak – får ingen virkelig innflytelse, men overlater denne til sosialdemokratiet». I samarbeid med andre partier og organisasjoner må partiets ideologiske og organisatoriske selvstendighet bevares og sikres. Det er både Venstresidens felles interesser og våre felles motstandere som må fremheves. Av de demokratiske massebevegelsene i Norge er fagbevegelsen størst og viktigst; politiske kompromiss er tiltatt og nødvendig, når de kommer den revolusjonære utviklingen og arbeiderklassens bevissthet til gode. I dag er fagbevegelsen for kommunistene den arena vi må jobbe hardest i. Skal samfunnet kunne utvikles i en sosialistisk retning må arbeiderklassen bevisstgjøres om sin betydning i denne prosessen, for så å handle!


Utskrift