Trondheimskonferansen 2014

 TRONDHEIMSKONFERANSEN er en årlig samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter, og arrangeres nå for 26. gang.

 

Trondheimskonferansen ble avholdt for første gang i 1989, med 8 fagforeninger som arrangør. Året før, i Kristiansand, ble det arrangerte en konferanse om Opprør mot økt arbeidsløshet og kampen for en fri og uavhengig fagbevegelse. Konferansen i Kristiansand skapte et felleskap på tvers av forbundsgrenser, og var en første «date» og fødselshjelper for en omreisende konferanse, som ville samle opposisjonelle deltagere fra fagbevegelsen. Før konferansen vokste til det den er i dag – den største LO-konferansen etter LO-kongressen – var den arrangert på tvers av forbund, og deltakere ble truet med eksklusjon fra toppene innad i LO.

 

Trondheimskonferansen, med sin undertittel og motto: Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter, har vokst til å bli Norges største fora hvor den vanlige tillitsvalg kan være med å bestemme utfallet. Kanskje noe som har vært vanskelig for LO å svelge oppgjennom årene. Siden 1993 har konferansen blitt avholdt fast i Trondheim, og ført i 1995 ble den akseptert av LO, siden da har LOs ledelse overvært konferansen årlig. Det var først i 2010 at LOs ledelse var representert under hele konferansen, med daværende nestleder for LO Gerd Kristiansen.

 

Klikk "les mer" for å se årets program.

 

TRONDHEIMKONFERANSEN

SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

 

Program

Fredag 31. januar

Kl. 15.30 Innsjekking / registrering

Kl. 17.30 Åpning / velkommen

Kl. 17.35 Kulturinnslag v/ ……………………………………………………...

Kl. 18.00 Åpning / konstituering v/ Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trond­heim og John-Peder Denstad, sekretær LO i Trondheim

Kl. 18.15 Innledning

KRISA I EU

Analyse av krisa i Europa. Årsaker til krisa og drivkrefter bak at krisa utvikler seg i negativ retning.

Hvor mye av krisa er nasjonalt betinget og hvor mye er knytta til internasjonale forhold?

Er nasjonalstatene i ferd med å gå i oppløsning og velferds­statene oppløses?

Hva slags virkemidler finnes for å møte krisa? Hva kan løses nasjonalt?

Hva bør politiske myndigheter og fagbevegelse i Norge gjøre for å slå tilbake krisa?

Innleder:

- Rune Skarstein

 

Sosialøkonom, tidligere ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

 

Kl. 19.00 Kaffe og hjemmelaget i 4. etasje

Kl. 19.30 Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum

Kl. 20.45 Avslutning

Kl. 21.00 Sosialt samvær i Olavs Pub, Cicignons plass (Lilletorget) – Avsluttes kl. 01.00

 

Lørdag 1. februar

Kl. 09.00 Allsang i plenumssal

Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen

Kl. 09.15 Innledning

ETTER STORTINGSVALGET 2013 – HVA NÅ?

Fagbevegelsens slagplan mot høyresidas (H / FrP / V / KrF) politikk – vår strategi og taktikk.

Hvilke saker må sikres i tariffoppgjøret etter at høyresida vant Stortingsvalget 2013?

Hvordan sikre at ordninger som i dag er lovfestet blir tariffestet?

Innleder:

- Arne Byrkjeflot

 LO i Trondheim

 

Kl. 09.45 Kaffepause i 4. etasje

Kl. 10.00 Gruppearbeid i 4. etasje: Tema: Forslag til hoveduttalelse.

Kl. 11.45 Innledning

DEN POLITISKE OG FAGLIGE SITUASJONEN FORAN TARIFFOPPGJØRET 2014

 

Innleder:

- Gerd Kristiansen

LO-leder, LO i Norge

 

Kl. 12.15 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og rom mot Cicignons plass)

Kl. 13.00 Kort innledning

PENSJONSOPPGJØR VED TARIFFOPPGJØRET 2014

Hvorfor er det viktig å få innfridd følgende fem krav? 1) En ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke makter å stå i jobb til de er 67 år får; 2) Forhandlings­rett på pensjon i privat sektor og sikre at tjenestepensjonene blir parts­styrt; 3) Videreføring og tariffesting av ytelsesbaserte ordninger; 4) Innføring av uførepensjon i alle tjenestepensjoner; 5) Forsvar av bruttopensjonen i offentlig sektor.

Innleder:

- Mona Bjørn

Leder av HK Region Midt-Norge

 

 

 

Kl. 13.15 Debatt i plenum: Tema: Etter Stortingsvalget 2013 og forberedelser til tariffoppgjøret 2014 – Hva nå?

Kl. 15.00 Pause med kaffe og kake i 4. etasje

Kl. 15.30 Kulturinnslag ………………………..

Kl. 15.45 Innledning

FAGBEVEGELSEN SOM KAMPORGANISASJON – HVORDAN SKAL VI SLÅSS?

Fagbevegelsen som kamporganisasjon – perspektiver på fagbevegelsens bruk av arbeidskamp og erfaringer med ulike kampmidler.

Erfaringer med tvungen lønnsnemd.

Hvordan knytte ulike kampformer til forberedelsene av tariffoppgjøret 2014?

Innleder:

- Harald Berntsen

Historiker og forfatter

 

Kl. 16.15 Debatt i plenum: Tema: Fagbevegelsen som kamporganisasjon – hvordan skal vi slåss?

Kl. 17.30 Avslutning med allsang i plenumssal

Kl. 20.30 Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 

Søndag 2. februar

Kl. 09.00 Allsang i plenumssal

Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen

Kl. 09.15 Innledning

EØS, SOSIAL DUMPING OG FAGLIGE RETTIGHETER – HVA MED HÅNDHEVINGSDIREKTIVET?

Fagbevegelsen i Norge vokser, men sosial dumping er en utfordring i bransje etter bransje. Hva skjer i Norge under overflaten i ulike bransjer? Hva kan fagbevegelsen gjøre?

LO Kongressen 2013 vedtok: ”Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.” Hvorfor bør reservasjonsretten brukes mot Håndhevingsdirektivet?

Innleder:

- Roar Eilertsen

Daglig leder, De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte

Kl. 09.45 Pause m/ kaffe og frukt i 4. etasje

Kl. 10.15 Debatt i plenum: Tema: ……………………………….

Kl. 11.00 ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

Innlegg v/

………., ………….

Tema: …………………..

Innlegg v/

………., ………….

Tema: …………………..

 

 

 

Kl. 12.00 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og frokostområdet)

Kl. 12.45 Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.00 Avslutning: Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim.

Allsang: Internasjonalen

 

 

 

 

Kilder:

http://monabjorn.blogspot.no/2010/02/trondheimskonferansen.html

venstresida.net: http://archive.is/Sgdk

http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen-2014/

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!